Szkoła Policealna - Egzaminy - Grudzień 2022r.

Szkoła Policealna - Egzaminy - Grudzień 2022r.

Technik  BHP Semestr III

Egzamin Ustne

10.12.2022 Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 8.00-8.45 Zagrożenia w środowisku pracy Dr inż. J.Liszkowska 310
2 11.50-12.35 Ocena ryzyka zawodowego Dr inż. J.Liszkowska 310

11.12.2022  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala

1

9.50-10.35 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych Dr inż. J.Liszkowska 310
   2 11.50-12.35 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy Dr inż. J.Liszkowska 310

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut

 

Technik administracji Semestr I

Egzamin Ustne

10.12.2022  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 07.10-07.55 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 303
2 12.40-13.25 Organizacja pracy biurowej Mgr K. Dranikowska 302
3 16.00-16.45 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311

11.12.2022  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 13.30-14.15 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Mgr K. Dranikowska 302
2 15.10-15.55 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji Mgr E. Grochowska-Pliszka 303

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut

 

Technik administracji Semestr IV

Egzamin Ustne

10.12.2022  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 13.30-14.15 Organizacja pracy biurowej Mgr K. Dranikowska 302
2 16.00-16.45 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 303

11.12.2022  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 09.50-10.35 Pracownia pracy biurowej Mgr E. Grochowska-Pliszka 303
2 13.30-14.15 Podstawy prawa pracy Mgr E. Grochowska-Pliszka 303
3 14.20-15.05 Podstawy prawa finansów publicznych Mgr K. Dranikowska 302
4 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne Mgr K. Dranikowska 302

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut