Harmonogram Egzaminów Zawodowych - Styczeń 2023r.

Harmonogram Egzaminów Zawodowych - Styczeń 2023r.

Technikum Logistyczne

EGZAMIN PISEMNY – STYCZEŃ 2023

Lp. Data Godzina Czas trwania KWALIFIKACJA
1. 11.01.2023 12:30 60 min SPL.04

EGZAMIN PRAKTYCZNY –

STYCZEŃ 2023

Lp. Data Godzina Czas trwania KWALIFIKACJA
2. 09.01.2023 13:00 120 min SPL.04

 

Egzaminy poprawkowe

EGZAMIN PRAKTYCZNY – STYCZEŃ 2023 – POPRAWKA

Lp. Data Godzina Czas trwania KWALIFIKACJA
       3. 09.01.2023 09:00 120 min SPL.01

 

Technikum Informatyczne

EGZAMIN PISEMNY – STYCZEŃ 2023

Lp. Data Godzina Czas trwania KWALIFIKACJA
1. 11.01.2023 12:30 60 min INF.03

EGZAMIN PRAKTYCZNY –

STYCZEŃ 2023

Lp. Data Godzina Czas trwania KWALIFIKACJA
    1. 16.01.2023 12:30 150 min INF.03

 

Egzaminy poprawkowe

EGZAMIN PRAKTYCZNY –

STYCZEŃ 2023

Lp. Data Godzina Czas trwania KWALIFIKACJA
1. 17.01.2023 08:00 150 min INF.02 – 4 osoby
2. 17.01.2023 12:30 150 min INF.02 – 3 osoby

 

Technikum Programistyczne – POPRAWKA

Lp. Data Godzina Czas trwania KWALIFIKACJA
1. 16.01.2023 12:30 150 min INF.03

 

Szkoła Branżowa – POPRAWKA

EGZAMIN PISEMNY – STYCZEŃ 2023
Lp. Data Godzina Czas trwania Kwalifikacja
1. 11.01.2023 09:00 60 min HAN. 01

 

                                           Szkoła Policealna

EGZAMIN PISEMNY – STYCZEŃ 2023
Lp. Data Godzina Czas trwania KWALIFIKACJA
1. 11.01.2023 09:00 60 min EKA.01 , BPO.01
EGZAMIN PRAKTYCZNY – STYCZEŃ 2023
Lp. Data Godzina Czas trwania KWALIFIKACJA
1. 09.01.2023 09:00 180 min EKA.01
120 min BPO. 01