Technik administracji

Semestr II

Egzamin Ustne

 

05.12.2021   Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawy prawa cywilnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 301a
2 13.30-14.15 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Mgr E. Grochowska-Pliszka 301a
3 16.00-16.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji Mgr E. Grochowska-Pliszka 301a

 

Technik administracji

Semestr III

Egzamin Ustne

 

05.12.2021  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 16.00-16.45 Podstawy prawa finansów publicznych Mgr E. Grochowska-Pliszka 301a

 

Technik BHP

Semestr I

Egzamin Ustne

 

05.12.2021  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 09.50-10.35 Pracownia komunikacji interpersonalnej Mgr K.Dranikowska 301b

 

 

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut