Technik administracji

Semestr II

Egzaminy pisemne

04.12.2021

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne Mgr K. Dranikowska 301b

05.12.2021

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 301a

 

Technik administracji

Semestr III

Egzaminy pisemne

04.12.2021

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne Mgr K. Dranikowska 301b

05.12.2021

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 301a

 

Technik BHP

Semestr I

Egzaminy pisemne

04.12.2021

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 13.30-14.15 Ergonomia w procesie pracy Mgr M.Przybylska 301c
2 15.10-15.55 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy Mgr M.Przybylska 301c

 

Przypominamy że egzaminy pisemne muszą się odbywać tylko 45 minut.