ZEBRANIA I DRZWI OTWARTE 18.11.2021

ZEBRANIA I DRZWI OTWARTE 18.11.2021

Informujemy że zebrania z rodzicami odbędą się 18.11.2021 tj. czwartek o godzinie 16 :00,

numery sal będą wywieszone na drzwiach wejściowych szkoły.

Po zebraniach od godz 16.30  do godz 18.30 odbędą się drzwi otwarte, rodzice będą mogli porozmawiać z wybranymi nauczycielami.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego zakrywanie nosa i ust , przed wejściem będzie mierzona temperatura .