ZEBRANIA 06.09- 08.09.2022R.

ZEBRANIA 06.09- 08.09.2022R.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 06.09.2022r.

kl. I TL – wych. Szymon Borkowski godz. 16.00

 07.09.2022r. 

kl. III TI , III TL – wych. Mateusz Wiśniewski godz. 17.00 – ODWOŁANE

08.09.2022r.

– Szkoła Podstawowa – kl. I, II, IV, VII, VIII – godz. 16.00

-Liceum Ogólnokształcące – kl. I a , I b, I c , II a, II b , IV b – godz. 16.00

– Technikum Programistyczne – kl. IV godz. 16.00

– Technikum Logistyczne – kl. IV – godz. 16.00

-Technikum Informatyczne – kl.  IV – godz. 16.00

-Szkoła Branżowa  – kl. I b , II,  godz. 16.00

** kl. I a BS – godz. 17.30

** kl. III BS – termin poda wychowawca

** kl. III a LO, III b LO – godz. 17.00

** kl. I TI , TP – godz. 16.00

** kl. II TI, TP, TL – godz. 17.00

HARMONOGRAM SAL BĘDZIE WYWIESZONY NA DRZWIACH