WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy że przedłużamy czas zawieszenia nauki o jeden dziej tj 15.12.2022. W piątek 16.12.2022 zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem zajęć

Z poważaniem

Dyrektor Prywatnych Szkół Przyszłość

Dariusz Nowowiejski