Prowadzimy nabór na semestr od 12.02.2022r.

Prywatne Szkoły “Przyszłość”  w Bydgoszczy ogłaszają nabór na I semestr dla szkół w systemie zaocznym , który rozpocznie się 12 lutego 2022 r. :

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  – 3 letnie ( przyjmujemy na semestr III po szkołach zawodowych )

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 4 letnie ( po gimnazjum , po szkole podstawowej , od 18 lat , a w uzasadnionych przypadkach od 17 lat )

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ( dla uczniów , którzy nie ukończyli gimnazjum , po 6-klasowej szkole podstawowej)

Szkoła Policealna – zawody : Technik BHP ( 1.5 ROCZNA) , Technik Administracji , Opiekun domu pomocy

 

                 BEZ WPISOWEGO !!

 

Zapisy w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość”  w Bydgoszczy , od godziny 8.00 – 16.00

 

ZAPRASZAMY