PLAN ZJAZDÓW SZKOŁA POLICEALNA MAJ- CZERWIEC 2022

PLAN ZJAZDÓW SZKOŁA POLICEALNA MAJ- CZERWIEC 2022

 

Technik BHP

Semestr. I

od  14.05.2022 do 15.05.2022

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
1 8.00-8.45 Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
2  8.55-9.40 Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
3 9.50-10.35 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15  Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
8 14.20-15.05 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
9 15.10-15.55 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
1 8.00-8.45  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
2  8.55-9.40 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
3 9.50-10.35 Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30 Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
8 14.20-15.05  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
9 15.10-15.55 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207

 

 

Technik BHP

Semestr. I

od  21.05.2022 do 22.05.2022

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higiena pracy mgr  M.Przybylska 207
2  8.55-9.40 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higiena pracy mgr  M.Przybylska 207
3 9.50-10.35 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higiena pracy mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higiena pracy mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
8 14.20-15.05 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
9 15.10-15.55 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
1 8.00-8.45  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
2  8.55-9.40 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
3 9.50-10.35 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
4 10.45-11.30 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
5 11.50-12.35 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
6 12.40-13.25 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45

 

Technik BHP

Semestr. I

11.06.2022

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45
2  8.55-9.40
3 9.50-10.35
4 10.45-11.30
5 11.50-12.35
6 12.40-13.25  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
7 13.30-14.15  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
8 14.20-15.05  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
9 15.10-15.55  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
10 16.00-16.45

 

Technik BHP

Semestr. II

od  14.05.2022 do 15.05.2022

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
1 8.00-8.45 Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
2  8.55-9.40 Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
3 9.50-10.35 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
8 14.20-15.05 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
9 15.10-15.55 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
1 8.00-8.45  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
2  8.55-9.40 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
3 9.50-10.35 Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30 Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
8 14.20-15.05  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
9 15.10-15.55 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207

 

Technik BHP

Semestr. II

od  21.05.2022 do 22.05.2022

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
2  8.55-9.40 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
3 9.50-10.35 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
8 14.20-15.05 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
9 15.10-15.55 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
1 8.00-8.45  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
2  8.55-9.40 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
3 9.50-10.35 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45

 

Technik BHP

Semestr. II

11.06.2022

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45
2  8.55-9.40
3 9.50-10.35
4 10.45-11.30
5 11.50-12.35
6 12.40-13.25  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
7 13.30-14.15  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
8 14.20-15.05  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
9 15.10-15.55  Podstawy Prawa Pracy mgr  E.Grochowska-Pliszka 310
10 16.00-16.45

 

Technik Administracji

Semestr. III

od  14.05.2022 do 22.05.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
1 8.00-8.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
2  8.55-9.40 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
3 9.50-10.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
5 11.50-12.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
6 12.40-13.25 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
7 13.30-14.15 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45

 

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
1 8.00-8.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
2  8.55-9.40 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
3 9.50-10.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
4 10.45-11.30 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
7 13.30-14.15 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
8 14.20-15.05 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
10 16.00-16.45 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310

 

Technik Administracji

Semestr. III

od  11.06.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45
2  8.55-9.40
3 9.50-10.35
4 10.45-11.30 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
7 13.30-14.15 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
8 14.20-15.05 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45

Technik Administracji

Semestr. IV

od  11.06.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawy Prawa Administracyjnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 310
1 8.00-8.45 Podstawy Prawa Administracyjnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 310
2  8.55-9.40 Podstawy Prawa Administracyjnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 310
3 9.50-10.35 Podstawy Prawa Administracyjnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 310
4 10.45-11.30 Podstawy Prawa Administracyjnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 310
5 11.50-12.35 Podstawy Prawa Administracyjnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 310
6 12.40-13.25 Podstawy Prawa  Pracy Mgr E.Grochowska-Pliszka 310
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45

Technik Administracji

Semestr. IV

od  14.05.2022 do 22.05.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
1 8.00-8.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
2  8.55-9.40 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
3 9.50-10.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
5 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
6 12.40-13.25 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45

 

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
1 8.00-8.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
2  8.55-9.40 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
3 9.50-10.35 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
4 10.45-11.30 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
5 11.50-12.35 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
6 12.40-13.25 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
7 13.30-14.15 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
8 14.20-15.05 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
9 15.10-15.55 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
10 16.00-16.45 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310