Plan zajęć - Technik Administracji i Technik BHP 05-20.11.2022r.

Plan zajęć - Technik Administracji i Technik BHP 05-20.11.2022r.

 

Technik Administracji

Semestr. I

od  05.11.2022 do 20.11.2022

     Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
1 8.00-8.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
2  8.55-9.40 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
3 9.50-10.35 Pracownia pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 302
4 10.45-11.30 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  K. Dranikowska 302
5 11.50-12.35 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  K. Dranikowska 302
6 12.40-13.25 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
7 13.30-14.15 Podstawy prawa cywilnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
8 14.20-15.05 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
9 15.10-15.55 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
10 16.00-16.45 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawy prawa cywilnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
1 8.00-8.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
2  8.55-9.40 Pracownia pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 302
3 9.50-10.35 Pracownia pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 302
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 302
5 11.50-12.35 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 302
6 12.40-13.25 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 302
7 13.30-14.15 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  K. Dranikowska 302
8 14.20-15.05 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  K. Dranikowska 302
9 15.10-15.55 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  K. Dranikowska 302
10 16.00-16.45 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  K. Dranikowska 302

 

Technik BHP

Semestr. III

od  05.11.2022 do 20.11.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Zagrożenia w środowisku pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
1 8.00-8.45 Zagrożenia w środowisku pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
2  8.55-9.40 Zagrożenia w środowisku pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
3 9.50-10.35 Ocena ryzyka zawodowego dr inż.  J.Liszkowska 310
4 10.45-11.30 Ocena ryzyka zawodowego dr inż.  J.Liszkowska 310
5 11.50-12.35 Ocena ryzyka zawodowego dr inż.  J.Liszkowska 310
6 12.40-13.25 Ocena ryzyka zawodowego dr inż.  J.Liszkowska 310
7 13.30-14.15 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
8 14.20-15.05 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
9 15.10-15.55 Zagrożenia w środowisku pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
10 16.00-16.45 Zagrożenia w środowisku pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
11 16.50-17.35 Zagrożenia w środowisku pracy dr inż.  J.Liszkowska 310

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych dr inż.  J.Liszkowska 310
1 8.00-8.45  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych dr inż.  J.Liszkowska 310
2  8.55-9.40  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych dr inż.  J.Liszkowska 310
3 9.50-10.35  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych dr inż.  J.Liszkowska 310
4 10.45-11.30  Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
5 11.50-12.35 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
6 12.40-13.25 Zagrożenia w środowisku pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
7 13.30-14.15 Zagrożenia w środowisku pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
8 14.20-15.05 Zagrożenia w środowisku pracy dr inż.  J.Liszkowska 310
9 15.10-15.55 Ocena ryzyka zawodowego dr inż.  J.Liszkowska 310
10 16.00-16.45 Ocena ryzyka zawodowego dr inż.  J.Liszkowska 310
11 16.50-17.35 Ocena ryzyka zawodowego dr inż.  J.Liszkowska 310

 

 

Technik Administracji

Semestr. IV

od  05.11.2022 do 20.11.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
1 8.00-8.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
2  8.55-9.40 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
3 9.50-10.35 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
5 11.50-12.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
6 12.40-13.25 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 302
7 13.30-14.15 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  K. Dranikowska 302
8 14.20-15.05 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
10 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302

 

 

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
1 8.00-8.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
2  8.55-9.40 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
3 9.50-10.35 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
4 10.45-11.30 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
5 11.50-12.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
6 12.40-13.25 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
7 13.30-14.15 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
8 14.20-15.05 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
9 15.10-15.55 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
10 16.00-16.45 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303