PLAN ZAJĘĆ SZKOŁA POLICEALNA - NAUKA ZDALNA - ZMIANA !

PLAN ZAJĘĆ SZKOŁA POLICEALNA - NAUKA ZDALNA - ZMIANA !

 

Technik BHP Semestr. I

od  12.02.2022 do 20.02.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
1 8.00-8.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
2  8.55-9.40 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
3 9.50-10.35 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
8 14.20-15.05 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
9 15.10-15.55 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
1 8.00-8.45  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
2  8.55-9.40  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
3 9.50-10.35  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15 Pracownia komunikacji interpersonalnej Mgr K.Dranikowska 312
8 14.20-15.05 Pracownia komunikacji interpersonalnej Mgr K.Dranikowska 312
9 15.10-15.55 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207

Technik BHP  Semestr. II

od  12.02.2022 do 20.02.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
1 8.00-8.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
2  8.55-9.40 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
3 9.50-10.35 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15 Zagrożenia w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
8 14.20-15.05 Zagrożenia w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
9 15.10-15.55 Zagrożenia w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Zagrożenia w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
1 8.00-8.45  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
2  8.55-9.40  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207
3 9.50-10.35  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
4 10.45-11.30  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207
5 11.50-12.35 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
6 12.40-13.25 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
7 13.30-14.15 Pracownia komunikacji interpersonalnej Mgr K.Dranikowska 312
8 14.20-15.05 Pracownia komunikacji interpersonalnej Mgr K.Dranikowska 312
9 15.10-15.55 Zagrożenia w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207
10 16.00-16.45 Zagrożenia w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207

 

Technik Administracji Semestr. III

od  12.02.2022 do 20.02.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
1 8.00-8.45 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  K. Dranikowska 312
2  8.55-9.40 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  K. Dranikowska 312
3 9.50-10.35 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 312
4 10.45-11.30 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 312
5 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
6 12.40-13.25  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
7 13.30-14.15  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
8 14.20-15.05  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
9 15.10-15.55 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
10 16.00-16.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
1 8.00-8.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
2  8.55-9.40 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
3 9.50-10.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
4 10.45-11.30 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
7 13.30-14.15 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
8 14.20-15.05 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
10 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312

Technik Administracji Semestr. IV

od  12.02.2022 do 20.02.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
1 8.00-8.45 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  K. Dranikowska 312
2  8.55-9.40 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  K. Dranikowska 312
3 9.50-10.35 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 312
4 10.45-11.30 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 312
5 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
6 12.40-13.25 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
7 13.30-14.15 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
8 14.20-15.05 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
9 15.10-15.55 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
10 16.00-16.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
1 8.00-8.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
2  8.55-9.40 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
3 9.50-10.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
4 10.45-11.30 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 312
7 13.30-14.15 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
8 14.20-15.05 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
9 15.10-15.55 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310
10 16.00-16.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 310