PLAN ZAJĘĆ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH MARZEC 2022

PLAN ZAJĘĆ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH MARZEC 2022
Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 12.03.2022 do 27.03.2022
Sobota
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata 4lata 4lata 4lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V VI
po podst. po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.)
(j.pol.-j.ang.) (wos- j.ang.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda
7.10-7.55 J. Polski J. Polski Historia
s.209 s.209 s. 208
Nowowiejska Nowowiejska Dzieweczyńska
8.00-8.45 J. Polski J. Polski J. Polski Matematyka
s.209 s.209 s.308 s.309
Nowowiejska Nowowiejska Laskowski Woźniak
8.55-9.40 WoS J. Polski J. Polski Matematyka
s. 208 s.209 s.308 s.309
Dzieweczyńska Nowowiejska Laskowski Woźniak
9.50-10.35 Matematyka Matematyka WoS J. Polski J. Polski  J.Ang.
s.309 s.309 s. 208 s.209 s.308 s.311
Woźniak Woźniak Dzieweczyńska Nowowiejska Laskowski Witkowska
10.45-11.30 Historia Historia Matematyka Matematyka J. Polski  J.Ang.
s. 208 s. 208 s.309 s.309 s.308 s.311
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Woźniak Woźniak Laskowski Witkowska
11.50-12.35 Historia Historia  J.Ang.  J.Ang. J. Polski Matematyka
s. 208 s. 208 s.311 s.311 s.308 s.309
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Witkowska Witkowska Laskowski Woźniak
12.40-13.25 Matematyka Matematyka Historia Historia  J.Ang. J. Polski
s.309 s.309 s. 208 s. 208 s.311 s.308
Woźniak Woźniak Dzieweczyńska Dzieweczyńska Witkowska Laskowski
13.30-14.15 Historia Historia Matematyka Matematyka  J.Ang. J. Polski
s. 208 s. 208 s.309 s.309 s.311 s.308
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Woźniak Woźniak Witkowska Laskowski
14.20-15.05 J. Polski J. Polski Historia  J.Ang. Matematyka
s.308 s.308 s. 208 s.311 s.309
Laskowski Laskowski Dzieweczyńska Witkowska Woźniak
15.10-15.55 WoS WoS J. Polski Matematyka
s. 208 s. 208 s.308 s.309
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Laskowski Woźniak
16.00-16.45 Matematyka J. Polski
s.309 s.308
Woźniak Laskowski

 

Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 12.03.2022 do 27.03.2022
Niedziela
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata 4lata 4lata 4lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V VI
po podst. po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.)
(j.pol.-j.ang.) (wos- j.ang.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda
6.50 -7.35
7.10-7.55  J.Ang. Historia
s.311 s. 208
Witkowska Dzieweczyńska
8.00-8.45 WoS WoS  J.Ang.  J.Ang. J. Polski Matematyka
s. 208 s. 208 s.311 s.311 s.308 s.309
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Witkowska Witkowska Laskowski Woźniak
8.55-9.40 Matematyka Matematyka  J.Ang.  J.Ang. Historia J. Polski
s.309 s.309 s.311 s.311 s. 208 s.308
Woźniak Woźniak Witkowska Witkowska Dzieweczyńska Laskowski
9.50-10.35  J.Ang.  J.Ang. Historia Historia Matematyka J. Polski
s.311 s.311 s. 208 s. 208 s.309 s.308
Witkowska Witkowska Dzieweczyńska Dzieweczyńska Woźniak Laskowski
10.45-11.30  J.Ang.  J.Ang.  J.Ang. Historia J. Polski Matematyka
s.311 s.311 s.311 s. 208 s.308 s.309
Witkowska Witkowska Witkowska Dzieweczyńska Laskowski Woźniak
11.50-12.35  J.Ang.  J.Ang. WoS J. Polski Matematyka
s.311 s.311 s. 208 s.308 s.309
Witkowska Witkowska Dzieweczyńska Laskowski Woźniak
12.40-13.25 WoS WoS  J.Ang. J. Polski Matematyka
s. 208 s. 208 s.311 s.308 s.309
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Witkowska Laskowski Woźniak
13.30-14.15 J. Polski J. Polski  J.Ang. Historia Matematyka
s.308 s.308 s.311 s. 208 s.309
Laskowski Laskowski Witkowska Dzieweczyńska Woźniak
14.20-15.05 J. Polski J. Polski Historia Matematyka
s.308 s.308 s. 208 s.309
Laskowski Laskowski Dzieweczyńska Woźniak
15.10-15.55 J. Polski J. Polski Historia Matematyka
s.308 s.308 s. 208 s.309
Laskowski Laskowski Dzieweczyńska Woźniak
16.00-16.45 J. Polski Historia
s.308 s. 208
Laskowski Dzieweczyńska