Plan zajęć 14-15.01.2023r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan zajęć 14-15.01.2023r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy  14.01.2023
Sobota
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata 4lata 4lata 4lata – 3lata
Godzina I II III IV V
po podst. po podst. po podst. po podst. po podst.
(j.pol.-hist.) (j.pol.- j.ang.) (wos- j.ang.) (j.pol.-hist.)
7.10-7.55
8.00-8.45 J. Polski J. Polski Matematyka Matematyka
s 301c s 301c s. 208 s. 208
Cieszyński Cieszyński Woźniak Woźniak
8.55-9.40 J. Polski J. Polski  J.Ang. Matematyka Matematyka
s 301c s 301c s.201 s. 208 s. 208
Cieszyński Cieszyński Witkowska Woźniak Woźniak
9.50-10.35 Matematyka Matematyka  J.Ang. J. Polski J. Polski
s. 208 s. 208 s.201 s.308 s.308
Woźniak Woźniak Witkowska Nowowiejska Nowowiejska
10.45-11.30  J.Ang.  J.Ang. Matematyka J. Polski J. Polski
s.311 s.311 s.201 s.308 s.308
Witkowska Witkowska Woźniak Nowowiejska Nowowiejska
11.50-12.35 Matematyka Matematyka J. Polski J. Polski Historia
s. 208 s. 208 s.201 s.308 s. 108
Woźniak Woźniak Cieszyński Nowowiejska Dzieweczyńska
12.40-13.25 Matematyka Matematyka Historia
s. 208 s. 208 s. 108
Woźniak Woźniak Dzieweczyńska
13.30-14.15 HiT Historia
s. 108 s. 108
Dzieweczyńska Dzieweczyńska
14.20-15.05 Historia
s. 108
Dzieweczyńska
15.10-15.55 Historia
s. 108
Dzieweczyńska
16.00-16.45

 

Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy  15.01.2023
Niedziela
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata 4lata 4lata 4lata – 3lata
Godzina I II III IV V
po podst. po podst. po podst. po podst. po podst.
(j.pol.-hist.) (j.pol.- j.ang.) (wos- j.ang.) (j.pol.-hist.)
6.50 -7.35
7.10-7.55
8.00-8.45
8.55-9.40
9.50-10.35
10.45-11.30
11.50-12.35
12.40-13.25
13.30-14.15
14.20-15.05
15.10-15.55
16.00-16.45