Plan lekcji Szkoła Policealna II , III semestr

Plan lekcji Szkoła Policealna II , III semestr

 

Technik Administracji

Semestr. II

od  18.09.2021 do 19.09.2021

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
1 8.00-8.45  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
2  8.55-9.40  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
3 9.50-10.35 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
4 10.45-11.30 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
5 11.50-12.35 Podstawy prawa cywilnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
6 12.40-13.25 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
7 13.30-14.15 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
8 14.20-15.05 Organizacja  pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 301b
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
10 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
1 8.00-8.45 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
2  8.55-9.40  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
3 9.50-10.35  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
4 10.45-11.30  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
5 11.50-12.35 Podstawy prawa cywilnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
6 12.40-13.25 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
7 13.30-14.15 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
8 14.20-15.05 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
10 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b

 

 

 

Technik Administracji

Semestr. III

od  18.09.2021 do 19.09.2021

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
1 8.00-8.45  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
2  8.55-9.40  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
3 9.50-10.35 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
4 10.45-11.30 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
7 13.30-14.15 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
8 14.20-15.05 Organizacja  pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 301b
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
10 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b

 

 

 

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawa prawa finansów publicznych mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
1 8.00-8.45 Podstawa prawa finansów publicznych mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
2  8.55-9.40  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
3 9.50-10.35  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
4 10.45-11.30  Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
7 13.30-14.15 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
8 14.20-15.05 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
10 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b