Technik BHP

Semestr. I

od  06.11.2021 do 21.11.2021

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
1 8.00-8.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
2  8.55-9.40 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
3 9.50-10.35 Pracownia komunikacji interpersonalnej mgr  K. Dranikowska 301b
4 10.45-11.30 Pracownia komunikacji interpersonalnej mgr  K. Dranikowska 301b
5 11.50-12.35  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 301c
6 12.40-13.25  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 301c
7 13.30-14.15 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 301c
8 14.20-15.05 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 301c
9 15.10-15.55 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 301c
10 16.00-16.45 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 301c

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
1 8.00-8.45 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
2  8.55-9.40 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 301b
3 9.50-10.35  Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 301c
4 10.45-11.30  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 301c
5 11.50-12.35  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 301c
6 12.40-13.25  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 301c
7 13.30-14.15  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 301c
8 14.20-15.05 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 301c
9 15.10-15.55 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 301c
10 16.00-16.45 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 301c

 

 

 

Technik Administracji

Semestr. II

od  06.11.2021 do 21.11.2021

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
2  8.55-9.40 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
3 9.50-10.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
5 11.50-12.35 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 301b
6 12.40-13.25  Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
7 13.30-14.15 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
8 14.20-15.05 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
10 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
1 8.00-8.45 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
2  8.55-9.40 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
3 9.50-10.35 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
5 11.50-12.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
6 12.40-13.25 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
7 13.30-14.15 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
8 14.20-15.05 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
9 15.10-15.55 Podstawy prawa cywilnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
10 16.00-16.45 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a

 

 

 

Technik Administracji

Semestr. III

od  06.11.2021 do 21.11.2021

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
1 8.00-8.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
2  8.55-9.40 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
3 9.50-10.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
5 11.50-12.35 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 301b
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
7 13.30-14.15 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
8 14.20-15.05 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b
10 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 301b

 

 

 

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
2  8.55-9.40 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
3 9.50-10.35 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
5 11.50-12.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
6 12.40-13.25 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
7 13.30-14.15 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 301a
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45