Liceum dla Dorosłych - zjazdy Styczeń 2022

Liceum dla Dorosłych - zjazdy Styczeń 2022
Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 08.01.2022 do  09.01.2022
Sobota
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V
po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.)
(mat.-wos.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda
7.10-7.55
8.00-8.45 Matematyka J. Polski
s.309 s.308
Woźniak Laskowski
8.55-9.40 Matematyka Matematyka  J.Ang. J. Polski
s.309 s.309 s.311 s.308
Woźniak Woźniak Witkowska Laskowski
9.50-10.35 Matematyka Matematyka J. Polski J. Polski  J.Ang.
s.309 s.309 s.209 s.308 s.311
Woźniak Woźniak Wyrwicka Laskowski Witkowska
10.45-11.30 J. Polski J. Polski J. Polski  J.Ang. Matematyka
s.308 s.209 s.209 s.311 s.309
Laskowski Wyrwicka Wyrwicka Witkowska Woźniak
11.50-12.35 J. Polski J. Polski J. Polski  J.Ang. Matematyka
s.308 s.209 s.209 s.311 s.309
Laskowski Wyrwicka Wyrwicka Witkowska Woźniak
12.40-13.25 J. Polski J. Polski J. Polski Matematyka  J.Ang.
s.308 s.209 s.209 s.309 s.311
Laskowski Wyrwicka Wyrwicka Woźniak Witkowska
13.30-14.15  J.Ang.  J.Ang. Matematyka J. Polski
s.311 s.311 s.309 s.308
Witkowska Witkowska Woźniak Laskowski
14.20-15.05 Matematyka J. Polski
s.309 s.308
Woźniak Laskowski
15.10-15.55 Matematyka J. Polski
s.309 s.308
Woźniak Laskowski
16.00-16.45

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 08.01.2022 do  09.01.2022
Niedziela
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
– 3lata 4lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V
po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.)
(mat.-wos.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda
6.50 -7.35
7.10-7.55 Chemia
s.108
Wilczak
8.00-8.45 Chemia Historia J. Polski
s.108 s. 208 s.308
Wilczak Dzieweczyńska Laskowski
8.55-9.40 J.Polski Historia J. Polski
s.210 s. 208 s.308
Erdmann Dzieweczyńska Laskowski
9.50-10.35 J.Polski  J.Ang. Historia J. Polski
s.210 s.311 s. 208 s.308
Erdmann Witkowska Dzieweczyńska Laskowski
10.45-11.30 Informatyka  J.Ang. J. Polski Historia
s.3 s.311 s.308 s. 208
Brzeziński Witkowska Laskowski Dzieweczyńska
11.50-12.35 Informatyka  J.Ang. J. Polski Historia
s.3 s.311 s.308 s. 208
Brzeziński Witkowska Laskowski Dzieweczyńska
12.40-13.25 J. Polski Historia
s.308 s. 208
Laskowski Dzieweczyńska
13.30-14.15 J. Polski Historia
s.308 s. 208
Laskowski Dzieweczyńska
14.20-15.05 J. Polski
s.308
Laskowski
15.10-15.55
16.00-16.45