1. Egzamin pisemny

 

Lp.  Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
1. Technik logistyk 333107 Obsługa magazynów AU.32

 

60 min 11.01.2022 12:00 Aula 201
2. Technik informatyk

 

 

351203 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci EE.09

 

60 min 11.01.2022 14:00 Aula 201  

 

 

 

2. Egzamin praktyczny

 

Lp.  Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
1. Technik logistyk 333107 Obsługa magazynów SPL.01

Praktyczny dokumentacja

Poprawka

120 min 10.01.2022 09:00 Aula 201
2. Technik logistyk 333107 Obsługa magazynów AU.32

Praktyczny dokumentacja

+

Poprawka

120 min 10.01.2022 13:00 Aula

201

3. Technik informatyk 351203 Programowanie i Tworzenie Administrowanie Stronami EE.09

Praktyczny dokumentacja

 

150 min 17.01.2022 12:00 Sala nr 12