Egzamin 11.12 - 12.12.2021r. Szkoła Policealna

Egzamin 11.12 - 12.12.2021r. Szkoła Policealna

Technik administracji

Semestr II

Egzamin Ustne

 

11.12.2021  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 13.30-14.15 Organizacja pracy biurowej Mgr K. Dranikowska 301b

 

12.12.2021   Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 8.55-9.40 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
2 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 301a

 

Technik administracji

Semestr III

Egzamin Ustne

 

11.12.2021  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 13.30-14.15 Organizacja pracy biurowej Mgr K. Dranikowska 301b
2 16.00-16.45 Podstawy prawa pracy Mgr E.Grochowska-Pliszka 301a

 

12.12.2021   Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 301a

 

Technik BHP

Semestr I

Egzamin Ustne

 

11.12.2021  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 16.00-16.45 Podstawy prawa pracy Mgr E.Grochowska-Pliszka 301a

 

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut