DODATKOWE DNI WOLNE W MAJU 2024

DODATKOWE DNI WOLNE W MAJU 2024

Dodatkowe dni wolne:

L.p. Data Wydarzenie Ilość dni Kogo dotyczy
1. 7,8,9,13.05.2024 egzaminy maturalne 4 dni szkoła podstawowa, liceum, technikum, szkoła branżowa
2. 02.05.2024 czwartek  po 1maja 1 dzień szkoła podstawowa, liceum, technikum,szkoła branżowa
3. 14,15,16.05.2024 egzamin ósmoklasisty 3 dni liceum, technikum,
4. 14,16.05.2024 egzamin ósmoklasisty 2 dni szkoła podstawowa
5. 31.05.2024 Piątek po Bożym Ciele 1 dzień liceum ogólnokształcące, technikum,szkoła podstawowa,szkoła branżowa