Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "Przyszłość"

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych “Przyszłość”


Prowadzimy nabór do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w roku szkolnym 2020/2021 Bez wpisowego! Nabór na semestr I dla kandydatów pragnących podjąć naukę od 13 lutego 2021r. Nauka jest bezpłatna. Przyjmujemy:

  • od 16 lat
  • uczniów, którzy nie ukończyli gimnazjum
  • po 6-klasowej szkole podstawowej

Oferujemy: Naukę w systemie zaocznym