Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "Przyszłość"

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych “Przyszłość”


Prowadzimy nabór do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w roku szkolnym 2021/2022 Bez wpisowego! Nabór na semestr I dla kandydatów pragnących podjąć naukę od września 2021r. Nauka jest bezpłatna. Przyjmujemy:

  • od 16 lat
  • uczniów, którzy nie ukończyli gimnazjum
  • po 6-klasowej szkole podstawowej

Oferujemy: Naukę w systemie zaocznym

Rekrutacja

Zapisy przyjmowane są od godz.: 8:00 do 16.00 w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość” ul. Wojska Polskiego 46A 85-825 Bydgoszcz tel. 52 345 02 11