Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " Przyszłość"

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH “PRZYSZŁOŚĆ”


Ogłasza nabór na semestr pierwszy w roku szkolnym 2022/2023 do następujących szkół :
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -3 letnie po szkole zawodowej i zasadniczej szkole zawodowej
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 letnie po gimnazjum , gimnazjum dla dorosłych, szkole podstawowej (od 18 lat , a w uzasadnionych przypadkach od 17 lat)

Nauka w systemie zaocznym jest BEZPŁATNA ! BEZ WPISOWEGO !

PRZYJMUJEMY MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH POCHODZENIA UKRAIŃSKIEGO

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość”
przy ulicy Wojska Polskiego 46 A Bydgoszcz od godziny 8:00 do 16:00

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

W I półroczu (od września 2022 do stycznia 2023)

System zaoczny

Wszystkie semestry

Wrzesień

1) 17-18.09.2022

2) 24-25.09.2022

Październik

3) 08-09.10.2022

4) 22-23.10.2022

Listopad

5) 05-06.11.2022

6) 19-20.11.2022

Grudzień

7) 03-04.12.2022

8) 10-11.12.2022 Egzamin pisemny

Styczeń

9) 14-15.01.2023 Egzamin pisemny

10) 21-22.01.2023 Egzaminy ustne

 

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

W I półroczu (od września 2022 do grudnia 2022)

System zaoczny

Semestry maturalne

(LO VI sem )

Wrzesień

1) 17-18.09.2022

2) 24-25.09.2022

Październik

3) 08-09.10.2022

4) 22-23.10.2022

Listopad

5) 05-06.11.2022

6) 19-20.11.2022 Egzamin pisemny

Grudzień

7) 03-04.12.2022 Egzamin pisemny

8) 10-11.12.2022 Zajęcia/Egzamin ustne

Zakończenie i rozdanie świadectw

05.01.2023r.

godz.17.00

Rekrutacja

Zapisy przyjmowane są od godz.: 8:00 do 16.00 w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość” ul. Wojska Polskiego 46A 85-825 Bydgoszcz tel. 52 345 02 11