Prywatna Szkoła Policealna

Prywatna Szkoła Policealna


Ogłaszamy nabór do Szkoły Policealnej na semestr pierwszy dla kandydatów pragnących podjąć naukę w roku szkolnym 2022/2023

PRZYJMUJEMY MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH  POCHODZENIA UKRAIŃSKIEGO

W systemie zaocznym: Dla absolwentów szkół średnich – 2 lata

ZAWODY:

– Technik BHP (1,5 roczna)

– Technik administracji

– Opiekunka środowiskowa

– Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauka w systemie zaocznym jest BEZPŁATNA ! BEZ WPISOWEGO !

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość”
przy ulicy Wojska Polskiego 46 A Bydgoszcz od godziny 8:00 do 16:00

 

Szkoła Policealna

I-III semestr

Wszystkie zawody

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

W I półroczu (od września 2022 do stycznia 2023)

System zaoczny

Wszystkie semestry

Wrzesień

1) 17-18.09.2022

2) 24-25.09.2022

Październik

3) 08-09.10.2022

4) 22-23.10.2022

Listopad

5) 05-06.11.2022

6) 19-20.11.2022

Grudzień

7) 03-04.12.2022

8) 10-11.12.2022 Egzamin pisemny

Styczeń

9) 14-15.01.2023 Egzamin pisemny

10) 21-22.01.2023 Egzaminy ustne

 

 

Szkoła Policealna

III BHP – IV semestr

Wszystkie zawody

Wrzesień

1) 17-18.09.2022

2) 24-25.09.2022

Październik

3) 08-09.10.2022

4) 22-23.10.2022

Listopad

5) 05-06.11.2022

6) 19-20.11.2022

Grudzień

7) 03-04.12.2022

8) 10-11.12.2022 Egzamin pisemny

Styczeń

9) 14-15.01.2023 Egzamin pisemny

10) 21-22.01.2023 Egzaminy ustne

Zakończenie i rozdanie świadectw

27.01.2023r.

Dodatkowe informacje :

 

 

Rekrutacja

Zapisy przyjmowane są od godz.: 8:00 do 16.00 w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość” ul. Wojska Polskiego 46A 85-825 Bydgoszcz tel. 52 345 02 11