Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Przyszłość” w Boguszycach


Prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2022/2023 Bez wpisowego! Ogłaszamy nabór na semestr pierwszy dla kandydatów pragnących podjąć naukę od 01 września 2022r.

  • Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie po szkole zawodowej i zasadniczej szkole zawodowej. Przyjmujemy na III semestr po szkołach zawodowych.
  • Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie po szkole podstawowej, gimnazjum i gimnazjum dla dorosłych (od 18 lat, a w uzasadnionych przypadkach od 17 lat)

Przyjmujemy:

  • od 18 lat (w uzasadnionych przypadkach od 17 lat)
  • po szkole zawodowej i zasadniczej szkole zawodowej (zapisy na semestr III),
  • po szkole podstawowej, gimnazjum, gimnazjum dla dorosłych

Oferujemy:

  • 4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie zaocznym.
  • Czesne w wysokości 35 zł za miesiąc.
  • Profil ogólny.

Boguszyce

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

W II półroczu (od lutego 2023 do czerwca 2023)

System zaoczny

Liceum Ogólnokształcące – 3letnie

 

Luty

1) 18-19.02.2023

2) 25-26.02.2023

 

Marzec

3) 11-12.03.2023

4) 25-26.03.2023

 

Kwiecień

5) 15-16.04.2023

6) 22-23.04.2023

 

Maj

7) 06-07.05.2023

8) 20-21.05.2023 –

Egzamin pisemny

 

Czerwiec

9)   03-04.06.2023 –

Egzamin pisemny

10) 10-11.06.2023 –

Zajęcia/Egzaminy ustne

 

Boguszyce

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

W II półroczu (od lutego 2023 do kwietnia 2023)

System zaoczny

Semestry maturalne

(LO VI (3lata))

 

Luty

1) 18-19.02.2023

2) 25-26.02.2023

 

Marzec

3) 11-12.03.2023

4) 25-26.03.2023

 

Kwiecień

5) 15-16.04.2023

6) 22-23.04.2023

 

Zakończenie i rozdanie świadectw

 28.04.2023r.

godz.16.30

Rekrutacja

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnego LO “Przyszłość” (siedziba Gimnazjum w Boguszycach koło Wierzbinka) od godz. 9:00 w Boguszycach 54, 62-619 Sadlno