ZWROT PODRĘCZNIKÓW

ZWROT PODRĘCZNIKÓW

ZWROT PODRĘCZNIKÓW
( W SEKRETERIACIE )

15.06.2023 – Szkoła podstawowa klasy  I ,  II, IV

16.06.2023 – Szkoła podstawowa klasy  VII ,  VIII

19.06.2023 – SZKOŁA BRANŻOWA

20.06.2023- LICEUM OGÓONOKSZTAŁCĄCE

21.06.2023 –  TECHNIKUM PROGRAMISYCZNE ,  INFORMATYCZNE, LOGISTYCZNE