Wykaz podręczników - KL. I, II, III, IV - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2022/2023

Wykaz podręczników - KL. I, II, III, IV - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2022/2023

**PROSIMY O ZAKUP PODRĘCZNIKÓW TYLKO DLA WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE PROFILU ORAZ JĘZYKA **

Zestawy podręczników Liceum Ogólnokształcące  po SP

Klasa I

Lp Przedmiot Nazwa podręcznika Nr dopuszczenia
1 Język polski 1) „  Ponad słowami”  1 część 1 Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum . Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska

 

2) „ Ponad słowami”

1 część 2 Podręcznik do j. polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska,H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska

1014/1/2019

 

 

 

 

1014/2/2019

2. Język angielski podstawa i rozszerzenie Język angielski  klasa I rozszerzenie liceum ogólnokształcące „Focus 2 A2+/B1 Specond Edition

Wydawnictwo Person Autorzy Sue Kay , Vaughan Jones , Daniel Brayshaw, Matra Inglot, Bartosz Michałowski Wszystkie profile

948/2/2019

947/2/2019

3. Język  niemiecki *** Trends1 Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych. A1+ Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Anna Zycka , Ewa Kościelna – Walewska , Andy Christian Korber

940/1/2018
4. Muzyka Muzyka liecum i technikum  1 zakres podstawowy

Wydawnictwo Operon Autorzy Małgorzata Rykowska , Zbigniew Nikodem Szałko

1060/2019
5. Historia Poznać przeszłość 1. Podręcznik dla LO i technikum. Zakres podstawowy. Autorzy M. Pawlak, A. Szweda, Nowa Era. Nowa podstawa programowa 2022r. Wniosek czeka na zatwierdz. MEN
6. Historia rozszerzona Zrozumieć przyszłość 1 Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony AutorKrzysztof Kowalewski, Ryszard Kulesza WydawnictwoNowa Era Dla profilu (administracyjno-prawnego Wniosek czeka na zatwierdz. MEN
7. Historia i teraźniejszość Nauczyciel poda we wrześniu Wniosek czeka na zatwierdz. MEN
8. Wiedza o społeczeństwie rozszerzony W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego, klasa I,  Zakres rozszerzony,

Dla profilu (policyjnego, wojskowego, administracyjno-prawnego),

AUTORLucyna Czechowska, Sławomir Drelich

WYDAWNICTWO        Nowa Era

1035/2/2020
9. Historia i teraźniejszość Zostanie podana przez nauczyciela we wrześniu Brak nr
10. Geografia podstawowy Oblicza geografii 1 zakres podstawowy

Roman Malarz, Marek Więckowski (dla profilu: policyjnego, medycznego, fotograficznego, wojskowego, administracyjno-prawnego, psychologiczno- pedagogicznego, lingwistyczny

983/1/2019
11. Geografia rozszerzony Oblicza geografii 1

zakres rozszerzony ,Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh (dla profilu: policyjnego, wojskowego,),

 

973/1/2019
12. Biologia podstawowy Biologia liceum i technikum „Biologia na czasie 1 „ poziom podstawowy Wydawnictwo Nowa Era Autorzy Anna Helmin , Jolanta Holeczek 1006/1/2019
13. Biologia rozszerzony Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski Poziom rozszerzony Wydawca Nowa Era

dla profilu medycznego, psychologiczno-pedagogicznego, fotograficznego),

1010/1/2019
14. Chemia podstawowy

To jest chemia 1, Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego do chemii, poziom podstawowy (dla profilu policyjnego, wojskowego, medycznego, administracyjno-prawnego, psychologiczno-pedagogicznego, fotograficzny), Wydawnictwo Nowa Era, Klasa II, Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

994/1/2019
15. Chemia rozszerzony To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska , Wydawnictwo Nowa Era, (dla profilu medycznego, fotograficznego) 991/1/2019

 

 

 

16. Fizyka Odkryć fizykę 1 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Wydawnictwo Nowa Era 1001/1/2019
17. Matematyka MATeMAtyka 1

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. – Szkoła ponadpodstawowa

AutorzyWojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek, Karolina Poziom podstawowy Wydawca

Nowa Era

971/1/2019
18. Informatyka Informatyka  liceum i technikum „Informatyka na czasie 1” zakres podstawowy

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Janusz Mazur, Paweł Perekietka

990/1/2019
19. Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa liceum i technikum „Zyję i działam bezpiecznie”

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Jarosław Słoma

960/2022/z1
20. Religia NAUCZYCIEL PODA WE WRZEŚNIU
21. Język hiszpański ** Descubre 1 podręcznik + ćwiczenia Język hiszpański WYDAWNICTWO Dragon 996/1/2019

KL. II LO

L.p. Przedmiot Podręcznik Nr dopuszczenia
1 Język polski Ponad słowami 2. Część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego. Klasa 2. Część 1. Wydawnictwo Nowa Era. Poziom podstawowy i rozszerzony. Autorzy – M. Chmiel,
A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska
1014/3/2020
Ponad słowami 2. Część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego Klasa 2. Wydawnictwo Nowa Era Poziom podstawowy i rozszerzony. Autorzy –
A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/4/2020

 

 

2. Język angielski „Focus Second Edition” 3 Podręcznik do języka angielskiego dla Liceum Ogólnokształcącego, Klasa II poziom rozszerzony,

Wydawnictwo Pearson,

 

SPP 948/3/2019

NTP 947/3/2019

3. Język niemiecki #trends2 Podręcznik do języka niemieckiego dla Liceum Ogólnokształcącego. A 1+ Klasa II poziom podstawowy,

Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy – Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska,

 

NPP 940/21/2019

SPP 970/2/2019

4. Język rosyjski NIE DOTYCZY
5. Historia podstawowy Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla Liceum Ogólnokształcącego. Klasa II, Zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy –  Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

 

1021/2/2020
Historia rozszerzony Zrozumieć przyszłość 2        Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy Paweł Klint

Wydawca Nowa Era

Dla profilu (administracyjno-prawnego

1019/2/2020
6. Wiedza o społeczeństwie rozszerzony W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego, klasa II,  Zakres rozszerzony,

Wydawnictwo Nowa Era,

dla profilu (policyjnego, wojskowego, administracyjno-prawnego),

Autorzy – Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

 

1035/2/2020
7. Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość”, Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa II, poziom podstawowy,

Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy – Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

 

1039/2020/z1
8. Geografia podstawowy Oblicza geografii 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego dla geografii, Klasa II, poziom podstawowy,

Wydawnictwo Nowa Era (dla profilu: policyjnego, wojskowego, medycznego, fotograficznego, administracyjno-prawnego, psychologiczno-pedagogicznego),

Autorzy: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh

 

983/2/2020
9. Geografia rozszerzony Oblicza geografii 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego dla geografii, Klasa II, poziom rozszerzony,

Wydawnictwo Nowa Era (dla profilu: policyjnego, wojskowego,),

Autorzy: Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar

 

973/2/2020
10. Biologia podstawowy Biologia na czasie 2, Podręcznik do biologii dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa II poziom podstawowy

(dla profilu policyjnego, wojskowego, medycznego, administracyjno-prawnego, psychologiczno-pedagogicznego, fotograficzny),

Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

1006/2/2020
11. Biologia rozszerzony Biologia na czasie 2, Podręcznik do biologii dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa II poziom rozszerzony

(dla profilu medycznego, psychologiczno-pedagogicznego, fotograficznego),

Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

 

1010/2/2020
12. Chemia podstawowy

To jest chemia 1, Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego do chemii, poziom podstawowy

(dla profilu policyjnego, wojskowego, medycznego, psychologiczno-pedagogicznego, administracyjno-prawnego, fotograficznego),

Wydawnictwo Nowa Era, Klasa II,

Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

994/1/2019
13. Chemia rozszerzony To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska ,

Wydawnictwo Nowa Era,

(dla profilu medycznego, fotograficznego)

 

991/1/2019

 

 

 

14. Fizyka podstawowy Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla klasy 2 do fizyki dla Liceum Ogólnokształcącego. Zakres podstawowy,

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Marcin Braun, Weronika Śliwa

1001/2/2020
15. Historia i teraźniejszość We wrześniu podane przez nauczyciela
16. Matematyka MATeMAtyka 2

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek

971/2/2020
17. Informatyka Informatyka na czasie 2 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3885-2Wyd. Nowa Era
Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki
990/2/2020
18. Język hiszpański Descubre 2 podręcznik + ćwiczenia Język hiszpański WYDAWNICTWO Dragon 996/2/2019

 

KL. III LO

L.p. Przedmiot Podręcznik Nr dopuszczenia
1 Język polski Ponad słowami 3. Część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego. Klasa III Część 1. Wydawnictwo Nowa Era. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Autorzy – A. Równy, A. Cisowska, J.Ginter, M. Matecka,

A. Wróblewska

 

1014/5/2021
Ponad słowami 3. Część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego Klasa III Wydawnictwo Nowa Era Poziom podstawowy i rozszerzony.

Autorzy – A. Cisowska, J. Kościerzyńska,

 

1014/6/2021
2. Język angielski „Focus Second Edition 4” Podręcznik do języka angielskiego dla Liceum Ogólnokształcącego, Klasa III poziom rozszerzony, Wydawnictwo Pearson, Autorzy –

 

948/4/2020

947/4/2020

3. Język niemiecki Trends3 klasa III Podręcznik do języka niemieckiego dla Liceum Ogólnokształcącego. poziom podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy – Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska,

 

970/3/2020; 940/3/2020
4.

 

 

 

 

 

5.

 

Historia podstawowy

 

 

 

Historia rozszerzona

Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla Liceum Ogólnokształcącego. Klasa III, Zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era, Autorzy –  Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

 

Zrozumieć Przyszłość 2 . Podręcznik do historii do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy: Paweł Klint Podręcznik tylko dla klasy o profilu administracyjno-prawnym

 

1021/3/2021

 

 

 

 

 

1019/2/2020

5. Wiedz o społeczeństwie rozszerzony „W centrum uwagi 3”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa III, poziom rozszerzony,

Wydawnictwo Nowa Era

(dla profilu: policyjnego, medycznego, fotograficznego, wojskowego, administracyjno-prawnego, psychologiczno- pedagogicznego, Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

 

1035/3/2021
6. Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość”, Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa II, poziom podstawowy,

Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy – Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

 

1039/2020/z1
7. Geografia podstawowy Oblicza geografii 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego dla geografii, Klasa III, poziom podstawowy,

Wydawnictwo Nowa Era

(dla profilu: policyjnego, wojskowego, medycznego,fotograficznego, administracyjno-prawnego, psychologiczno-pedagogicznego), Autorzy: Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Switoniak, Marcin Nowak

983/3/2021
8. Geografia rozszerzony Oblicza geografii 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego dla geografii, Klasa III, poziom rozszerzony,

Wydawnictwo Nowa Era

(dla profilu: policyjnego, wojskowego,), Autorzy: Marcin Switoniak, Teresa wieczorek, Roman Malarz

973/3/2021
9. Biologia podstawowy Biologia na czasie 3, Podręcznik do biologii dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa III poziom podstawowy

(dla profilu policyjnego, wojskowego, medycznego, administracyjno-prawnego, psychologiczno-pedagogicznego), Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy Jolanta Holeczek

 

1006/2/2021
10. Biologia rozszerzony Biologia na czasie 3, Podręcznik do biologii dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa III poziom rozszerzony

(dla profilu medycznego, psychologiczno pedagogicznego, fotograficznego), Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy Marek Guzik, Frańciszek  Dubert, Anna Helmin

1010/3/2021
11. Chemia podstawowy

To jest chemia 2, klasa III Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego do chemii, poziom podstawowy

(dla profilu policyjnego, wojskowego, medycznego, psychologiczno-pedagogicznego, administracyjno-prawnego, fotograficznego),

Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

994/2/2020
12. Chemia rozszerzony To jest chemia. Część 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska ,

Wydawnictwo Nowa Era,

(dla profilu medycznego, fotograficznego)

 

991/2/2020

 

 

 

13. Fizyka podstawowy Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla klasy III do fizyki dla Liceum Ogólnokształcącego. Zakres podstawowy,

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Marcin Braun, Weronika Śliwa

1001/3/2021
14. Matematyka podstawowy MATeMAtyka 3

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. – Szkoła ponadpodstawowa

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy :Maciej, Antek, Krzysztof  Belka, Piotr Grabowski

971/3/2021
15. Informatyka Informatyka na czasie 3, Podręcznik dla informatyków do Liceum Ogólnokształcącego,  poziom podstawowy, IBSN: 978-83-267-41-7

Wydawnictwo Nowa Era,

Autorzy: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

990/3/2021
16. Język hiszpański Descubre 3 podręcznik + ćwiczenia .Język hiszpański WYDAWNICTWO Dragon 996/3/2019

 

 

 

Klasa IV

Lp Przedmiot Nazwa podręcznika Nr dopuszczenia
1.

 

 

 

 

 

 

J. polski 1 ) „ Ponad słowami” 3 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, Małgorzata Matecka, A. Równy, J. Ginter

1014/4/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ) „ Ponad słowami” 3 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: J. Kościerzyńska, A. Cisowska,

A. Wróblewska, Małgorzata Matecka,

A. Równy, J. Ginter

1014/6/2021
2. Matematyka (na rok szkolny 2022/2023)

Klasa IV b

Prosto do matury 4

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Wydawca owa Era

1008/4/2022
Matematyka

(na rok szkolny 2023/2024)

„Matematyka 4” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

971/4/2022
3. j. angielski Focus 3 / Repetytorium maturalne Pearson Podręcznik do języka angielskiego dla Technikum Logistycznego, klasa IV, wydawnictwo PEARSON, poziom rozszerzony,

Autor – Marta Umińska

1144/2022
4. Religia NIE DOTYCZY
5. j. niemiecki Trends 4 Podręcznik do języka niemieckiego dla technikum Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber
940/4/2021
6. historia Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii do liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wydawnictwo Nowa Era.

1021/4/22
7. Historia rozszerzona Zrozumieć przyszłość 4. Podręcznik do

historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Śniegocki Robert, Zielińska Agnieszka,

wyd. Nowa Era

1019/4/2022
8. Geografia  rozszerzony Oblicza geografii 4 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa Autorzy omasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh

(dla profilu: policyjnego, wojskowego,),

973/4/2022
9. Biologia rozszerzony Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. AUTOR    Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski WYDAWNICTWO owa Era

(dla profilu medycznego, psychologiczno pedagogicznego, fotograficznego),

1010/4/2022
10. Chemia rozszerzenie Chemia 4. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony

WYDAWNICTWO WSiP

(dla profilu medycznego, fotograficznego)

1015/4/2022
11. Wiedz o społeczeństwie rozszerzony W centrum uwagi 4”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa IV, poziom rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era (dla profilu: policyjnego, medycznego, fotograficznego, wojskowego, administracyjno-prawnego, psychologiczno- pedagogicznego, Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek 1035/4/2022