UCZNIOWIE POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ - ZAJĘCIA LEKCYJNE W DNIACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

UCZNIOWIE POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ - ZAJĘCIA LEKCYJNE W DNIACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

UCZNIOWIE POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ – ZAJĘCIA LEKCYJNE W DNIACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

24,25,26.05.2022 – SZKOŁA BRANŻOWA CHODZI NA ZAJĘCIA ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI

24,25,26.05.2022 – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE, TECHNIKUM LOGISTYCZNE, TECHNIKUM
INFORMATYCZNE – DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

24,25.05.2022 – SZKOŁA PODSTAWOWA CHODZI NA ZAJĘCIA ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI( ósmoklasiści po egzaminie idą do domu)

26.05.2022 –  SZKOŁA PODSTAWOWA W TYM DNIU MA WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH