TERMINY EGZAMIUNÓW MATURALNYCH PISEMNYCH

TERMINY EGZAMIUNÓW MATURALNYCH PISEMNYCH
TERMINY EGZAMIUNÓW MATURALNYCH PISEMNYCH
FORMUŁA 2015
Data egz. Godzina Prezedmiot
04.05.2023 9:00- 11:15 J.polski podst
08.05.2023 9:00-11:50 Matemat podst
05.05.2023 9:00-11:00 J.angiel podst
09.05.2023 9:00-11:30 J. angiel roz
12.05.2023 9:00-12:00 Matemat roz
11.05.2023 9:00-12:00 Biologia roz
16.05.2023 9:00-12:00 Geografia roz
22.05.2023 9:00-10:00   10:30-13:00 Informatyka roz
FORMUŁA 2023
Data egz. Godzina Prezedmiot
04.05.2023 9:00- 13:00 (15:00 DOSTOS) J.polski podst
08.05.2023 9:00-12:00 Matemat podst
05.05.2023 14:00-16:00 J.rosyjski podst
05.05.2023 9:00-11:00 J.angiel podst
10.05.2023 9:00-12:00 Wos
09.05.2023 9:00-11:30 J. angiel roz
11.05.2023 14:00-16:30 J.rosyjski roz
12.05.2023 9:00-12:00 Matematyka roz