TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH KLASY III TI/TP/TL + POPRAWKOWE

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH KLASY III TI/TP/TL + POPRAWKOWE
EGZAMIN PISEMNY – CZERWIEC 2024
Lp. Data Godzina Sala Czas trwania KWALIFIKACJA SZKOŁA ILOŚĆ
1. 04.06.2024 08:00 7 60 min SPL.01 TL 10
2. 04.06.2024 10:00 7 60 min + 30 min SPL.01, INF.02, TL+TI 5+1
60 min INF.02, MOT.02 TI+BS 3+1
3. 04.06.2024 12:00 7 60 min + 30 min SPL.01, INF.02,HGT.02 TL+TI+BS 1+1+1
4. 06.06.2024 08:00 7 60 min INF.03, EKA.01, SPL.04 TP+SZP+TL 5+3+1pop
5. 06.06.2024 10:00 7 60 min HAN.01,SPL.01,DRM.04,BUD.03, BS 5
6. 7 60 min + 30 min SPC.01, HAN.01 BS 2
7. 06.06.2024 10:00 7 60 min INF.03 TI 3 pop
EGZAMIN PRAKTYCZNY – CZERWIEC 2024
Lp. Data Godzina Sala Czas trwania KWALIFIKACJA ILOŚĆ
1. 03.06.2024 09:00 201 120 min SPL.01 TL+V TL+BS 11+2pop+1
120 min+30 min SPL.01 TL 5
2. 03.06.2024 09:00 108 120 min+30 min SPL.01 TL 1
3. 03.06.2024 09:00 2 SP 180 min EKA.01 SZP 3
4. 13.06.2024 08:00 12 150 min INF.03 TP 5
5. 14.06.2024 08:00 S5 150 min INF.02 TI 4
6. 14.06.2024 12:30 S5 150 min +30 min INF.02 TI 1
7. 14.06.2024 17:00 S5 150 min INF.02 IV TI 2 pop
8. 13.06.2024 12:30 12 150 min INF.03 V TI 7 pop
9. 14.06.2024 12:30 12 180 min INF.04 V TP 2 pop