Szkoła Policealna - Zjazdy Styczeń 2022

Szkoła Policealna - Zjazdy Styczeń 2022

 

Technik BHP

Semestr. I

od  08.01.2022 do 09.01.2022

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 108
1 8.00-8.45  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 108
2  8.55-9.40  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 108
3 9.50-10.35 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 108
4 10.45-11.30 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 108
5 11.50-12.35 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 108
6 12.40-13.25 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 108
7 13.30-14.15  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 108
8 14.20-15.05  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 108
9 15.10-15.55 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 108
10 16.00-16.45 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 108
11 16.50-17.35  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 108

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
1 8.00-8.45 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
2  8.55-9.40  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 108
3 9.50-10.35  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 108
4 10.45-11.30  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 108
5 11.50-12.35  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 108
6 12.40-13.25 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 108
7 13.30-14.15 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 108
8 14.20-15.05 Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 108
9 15.10-15.55 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 108
10 16.00-16.45 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 108
11 16.50-17.35  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 108

 

 

 

Technik Administracji

Semestr. III

od  08.01.2022 do 09.01.2022

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 211
1 8.00-8.45 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 211
2  8.55-9.40 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 211
3 9.50-10.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 211
4 10.45-11.30 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 211
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 211
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 211
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45

 

 

 

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45
2  8.55-9.40
3 9.50-10.35
4 10.45-11.30
5 11.50-12.35
6 12.40-13.25
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45

 

 

 

Technik Administracji

Semestr. II

od  08.01.2022 do 09.01.2022

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 211
1 8.00-8.45 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 211
2  8.55-9.40 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 211
3 9.50-10.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 211
4 10.45-11.30 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 211
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 211
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 211
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45
2  8.55-9.40
3 9.50-10.35
4 10.45-11.30
5 11.50-12.35
6 12.40-13.25
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55
10 16.00-16.45