Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "Przyszłość"

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych “Przyszłość”


Ogłaszamy nabór  do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych na semestr pierwszy dla kandydatów pragnących podjąć naukę w roku szkolnym 2022/2023

  • od 16 lat
  • uczniów, którzy nie ukończyli gimnazjum
  • po 6-klasowej szkole podstawowej

PRZYJMUJEMY MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH  POCHODZENIA UKRAIŃSKIEGO

Nauka w systemie zaocznym jest BEZPŁATNA ! BEZ WPISOWEGO !

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość”
przy ulicy Wojska Polskiego 46 A Bydgoszcz od godziny 8:00 do 16:00

Rekrutacja

Zapisy przyjmowane są od godz.: 8:00 do 16.00 w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość” ul. Wojska Polskiego 46A 85-825 Bydgoszcz tel. 52 345 02 11