ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA

kl I , kl II, kl IV  godzina 9:00 -sale szkoły podstawowej

kl VII, kl VIII godzina 11:30 – aula 201

…………………………………………………………………………………………………..

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Klasy Liceum Ogólnokształcące  I a LO, I b LO, I c LO,  – godzina  11:30 – aula 201

Klasa  I Technikum Informatyczne – godzina  11:30 – aula 201

Klasa I Technikum Logistyczne – godzina  11:30 – aula 201

Klasa I Technikum Programistyczne – godzina  11:30 – aula 201

Klasy Branżowe  I a BS, I b BS – godzina  11:30 – aula 201

……………………………………………………………………………………………………

Klasy Liceum Ogólnokształcące  II a LO, II b LO, III a LO , III b LO, IV b LO – godzina  13:00 – aula 201

Klasy Technikum Logistyczne II TL, III TL, IV TL po sp, IV TL po gim – godzina  13:00 – aula 201

Klasy Technikum Informatyczne  II TI, III TI , IV TI po sp, IV TI po gim – godzina  13:00 – aula 201

Klasy Technikum  Programistyczne  II TP, IV TP – godzina  13:00 – aula 201

Klasy Branżowe  II BS, III BS – godzina  13:00 – aula 201