Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szkoła Podstawowa

kl. I SP sala 4 godz. 9.00

kl III SP sala 4 godz. 10.30

kl. V – VI SP  sala 3 godz. 9.00

k.l VII – VIII sala 311 godz. 9.00

 

I LO , I TI , I TL , I TP , I BS – sala 201 ( aula ) godz. 10.00

 

II LO A ( psych – pedag. ) – sala 210 A godz. 11.00

II LO B ( adm. -prawny , wojskowy , policyjny ) – sala 301 A godz. 11.00

III LO B po SP sala 315  godz . 11.00

III LO A  po GM ( medyczny ) sala 314 godz. 11.00

III LO C po GM ( adm. – prawny ) sala 309 godz. 11. 00

 

II TI , II TL sala 312 godz 12.00

III TI , III TP , III TL – po SP sala 209 godz. 12.00

III TI , III TL – po GIM – sala 301 C godz.12.00

IV TI , IV TL – po GIM  – sala 208 godz 12. 00

 

II BS sala 201 (aula ) godz 13.00

III BS  sala 201 ( aula ) godz 13.00

III BSN sala 201 ( aula ) godz . 13.00