Prywatna Szkoła Policealna

Prywatna Szkoła Policealna


Ogłaszamy nabór do Szkoły Policealnej na semestr pierwszy dla kandydatów pragnących podjąć naukę od lutego 2024 roku

PRZYJMUJEMY MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH  POCHODZENIA UKRAIŃSKIEGO

W systemie zaocznym: Dla absolwentów szkół średnich – 2 lata

Bez wpisowego !!!

Czesne za miesiąc płatne 100 zł !!!

ZAWODY:

– Technik BHP (1,5 roczna)

– Technik administracji

– Opiekunka środowiskowa

– Opiekun w domu pomocy społecznej

Rekrutacja

Zapisy przyjmowane są od godz.: 8:00 do 16.00 w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość” ul. Wojska Polskiego 46A 85-825 Bydgoszcz tel. 52 345 02 11

 

Szkoła Policealna

 I-III semestr 

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

Wszystkie zawody

W I półroczu (od września 2023 do stycznia 2024)

System zaoczny – Wszystkie semestry

 

Wrzesień

1) 16-17.09.2023

2) 23-24.09.2023

Październik

3) 07-08.10.2023

4) 21-22.10.2023

Listopad

5) 04-05.11.2023

6) 18-19.11.2023

Grudzień

7) 02-03.12.2023                Egzamin pisemny

8) 09-10.12.2023                Egzamin pisemny

Styczeń

9)    13-14.01.2024             Egzaminy ustne

 

Szkoła Policealna

 III BHP – IV semestr

Wszystkie zawody

Wrzesień

1) 16-17.09.2023

2) 23-24.09.2023

Październik

3) 07-08.10.2023

4) 21-22.10.2023

Listopad

5) 05-06.11.2023

6) 18-19.11.2023

Grudzień

7) 02-03.12.2023                Egzamin pisemny

8) 09-10.12.2023                Egzamin pisemny

Styczeń

9)    13-14.01.2024             Egzaminy ustne

Zakończenie i rozdanie świadectw

26.01.2024r.

 

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

Wszystkie zawody

W II półroczu (od września 2023 do stycznia 2024)

System zaoczny 

Szkoła Policealna

I-III semestr

Wszystkie zawody

Luty

1) 10-11.02.2024

2) 24-25.02.2024

Marzec

3) 09-10.03.2024

4) 23-24.03.2024

Kwiecień

5) 06-07.04.2024

6) 20-21.04.2024

Maj

7) 11-12.05.2024

8) 18-19.05.2024                Egzamin pisemny

Czerwiec

9)   01-02.06.2024              Egzamin pisemny

10) 08-09.06.2024              Zajęcia/Egzaminy ustne

 

Szkoła Policealna

 IV semestr

Wszystkie zawody

Luty

1) 10-11.02.2024

2) 24-25.02.2024

Marzec

3) 09-10.03.2024

4) 23-24.03.2024

Kwiecień

5) 06-07.04.2024

6) 20-21.04.2024

Maj

7) 11-12.05.2024

8) 18-19.05.2024                Egzamin pisemny

Czerwiec

9)   01-02.06.2024              Egzamin pisemny

10) 08-09.06.2024              Zajęcia/Egzaminy ustne

 

Zakończenie i rozdanie świadectw

21.06.2024r.

godz. 16.00