Plan zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 11.12 - 12.12.2021r.

Plan zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 11.12 - 12.12.2021r.
Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 11.12.2021 do  12.12.2021
Sobota
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Podstawówka
4lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V VI XVsem.
po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.) (mat.-hist.)
(mat.-wos.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda Przyroda
7.10-7.55
8.00-8.45 Matematyka Matematyka  J.Ang. J. Polski
s.309 s.309 s.311 s.308
Woźniak Woźniak Witkowska Laskowski
8.55-9.40 J. Polski J. Polski J. Polski Matematyka Historia
s.308 s.209 s.209 s.309 s. 208
Laskowski Wyrwicka Wyrwicka Woźniak Dzieweczyńska
9.50-10.35 J. Polski J. Polski J. Polski  J.Ang. Historia Matematyka
s.308 s.209 s.209 s.311 s. 208 s.309
Laskowski Wyrwicka Wyrwicka Witkowska Dzieweczyńska Woźniak
10.45-11.30 J. Polski  J.Ang.  J.Ang. Matematyka Historia J. Polski
s.308 s.311 s.311 s.309 s. 208 s.209
Laskowski Witkowska Witkowska Woźniak Dzieweczyńska Wyrwicka
11.50-12.35 Matematyka Matematyka Historia J. Polski J. Polski
s.309 s.309 s. 208 s.308 s.209
Woźniak Woźniak Dzieweczyńska Laskowski Wyrwicka
12.40-13.25 WoS J. Polski J. Polski Matematyka Matematyka
s. 208 s.209 s.308 s.309 s.309
Dzieweczyńska Wyrwicka Laskowski Woźniak Woźniak
13.30-14.15 WoS J. Polski J. Polski Matematyka
s. 208 s.209 s.308 s.309
Dzieweczyńska Wyrwicka Laskowski Woźniak
14.20-15.05 J. Polski J. Polski Historia
s.209 s.308 s. 208
Wyrwicka Laskowski Dzieweczyńska
15.10-15.55 Historia J. Polski
s. 208 s.308
Dzieweczyńska Laskowski
16.00-16.45 J. Polski
s.308
Laskowski

 

 

Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 11.12.2021 do  12.12.2021
Niedziela
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V VI
po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.) (mat.-hist.)
(mat.-wos.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda Przyroda
6.50 -7.35
7.10-7.55
8.00-8.45 Matematyka Matematyka
s.309 s.309
Woźniak Woźniak
8.55-9.40 Matematyka Matematyka
s.309 s.309
Woźniak Woźniak
9.50-10.35  J.Ang.  J.Ang.
s.311 s.311
Witkowska Witkowska
10.45-11.30  J.Ang.  J.Ang. Historia Matematyka
s.311 s.311 s. 208 s.309
Witkowska Witkowska Dzieweczyńska Woźniak
11.50-12.35  J.Ang. Historia
s.311 s. 208
Witkowska Dzieweczyńska
12.40-13.25 Historia  J.Ang.
s. 208 s.311
Dzieweczyńska Witkowska
13.30-14.15 Historia  J.Ang.
s. 208 s.311
Dzieweczyńska Witkowska
14.20-15.05 Historia  J.Ang.
s. 208 s.311
Dzieweczyńska Witkowska
15.10-15.55
16.00-16.45