Plan grudzień 2022r. - Szkoła Policealna - IV TA, I TA, III BHP

Plan grudzień 2022r. - Szkoła Policealna - IV TA, I TA, III BHP

Technik Administracji

Semestr. IV

od 03.12.2022 do 04.12.2022

Sobota

LP

Godziny

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

0

7.10-7.55

Podstawy prawa pracy

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

1

8.00-8.45

Podstawy prawa pracy

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

2

8.55-9.40

Podstawy prawa pracy

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

3

9.50-10.35

Podstawy prawa pracy

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

4

10.45-11.30

Pracownia pracy biurowej

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

5

11.50-12.35

Pracownia pracy biurowej

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

6

12.40-13.25

Podstawy prawa administracyjnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

7

13.30-14.15

Organizacja pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

8

14.20-15.05

Podstawy prawa finansów publicznych

mgr K. Dranikowska

302

9

15.10-15.55

Postępowanie administracyjne

mgr K. Dranikowska

302

10

16.00-16.45

Postępowanie administracyjne

mgr K. Dranikowska

302

Niedziela

LP

Godziny

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

0

7.10-7.55

Pracownia pracy biurowej

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

1

8.00-8.45

Pracownia pracy biurowej

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

2

8.55-9.40

Pracownia pracy biurowej

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

3

9.50-10.35

Pracownia pracy biurowej

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

4

10.45-11.30

Pracownia pracy biurowej

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

5

11.50-12.35

Podstawy prawa pracy

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

6

12.40-13.25

Podstawy prawa pracy

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

7

13.30-14.15

Podstawy prawa pracy

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

8

14.20-15.05

Podstawy prawa administracyjnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

9

15.10-15.55

Podstawy prawa administracyjnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

10

16.00-16.45

Podstawy prawa administracyjnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

 

Technik Administracji

Semestr. IV

od  10.12.2022 do 11.12.2022

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
2  8.55-9.40 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
3 9.50-10.35 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
5 11.50-12.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
6 12.40-13.25 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
7 13.30-14.15 Organizacja pracy biurowej mgr  K. Dranikowska 302
8 14.20-15.05 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
9 15.10-15.55 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
10 16.00-16.45 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303

 

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
1 8.00-8.45 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
2  8.55-9.40 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
3 9.50-10.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
5 11.50-12.35 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
6 12.40-13.25 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
7 13.30-14.15 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
8 14.20-15.05 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  K. Dranikowska 302
9 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
10 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302

 

Technik Administracji

Semestr. I

od 03.12.2022 do 04.12.2022

Sobota

LP

Godziny

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

0

7.10-7.55

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

1

8.00-8.45

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

2

8.55-9.40

Postępowanie administracyjne

mgr K. Dranikowska

302

3

9.50-10.35

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr K. Dranikowska

302

4

10.45-11.30

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr K. Dranikowska

302

5

11.50-12.35

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr K. Dranikowska

302

6

12.40-13.25

Organizacja pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

7

13.30-14.15

Podstawy prawa cywilnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

8

14.20-15.05

Podstawy prawa administracyjnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

9

15.10-15.55

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

10

16.00-16.45

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

Niedziela

LP

Godziny

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

0

7.10-7.55

Organizacja pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

1

8.00-8.45

Postępowanie administracyjne

mgr K. Dranikowska

302

2

8.55-9.40

Postępowanie administracyjne

mgr K. Dranikowska

302

3

9.50-10.35

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

4

10.45-11.30

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

5

11.50-12.35

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

6

12.40-13.25

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

7

13.30-14.15

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr K. Dranikowska

302

8

14.20-15.05

Język obcy zawodowy

mgr M.Witkowska

311

9

15.10-15.55

Język obcy zawodowy

mgr M.Witkowska

311

10

16.00-16.45

Język obcy zawodowy

mgr M.Witkowska

311

 

Technik Administracji

Semestr. I

od 10.12.2022 do 11.12.2022

Sobota

LP

Godziny

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

0

7.10-7.55

Podstawy prawa administracyjnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

1

8.00-8.45

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

2

8.55-9.40

Postępowanie administracyjne

mgr K. Dranikowska

302

3

9.50-10.35

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr K. Dranikowska

302

4

10.45-11.30

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr K. Dranikowska

302

5

11.50-12.35

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr K. Dranikowska

302

6

12.40-13.25

Organizacja pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

7

13.30-14.15

Podstawy prawa cywilnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

8

14.20-15.05

Język obcy zawodowy

mgr M.Witkowska

311

9

15.10-15.55

Język obcy zawodowy

mgr M.Witkowska

311

10

16.00-16.45

Język obcy zawodowy

mgr M.Witkowska

311

Niedziela

LP

Godziny

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

0

7.10-7.55

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

1

8.00-8.45

Postępowanie administracyjne

mgr K. Dranikowska

302

2

8.55-9.40

Postępowanie administracyjne

mgr K. Dranikowska

302

3

9.50-10.35

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

4

10.45-11.30

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

5

11.50-12.35

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

6

12.40-13.25

Pracownia pracy biurowej

mgr K. Dranikowska

302

7

13.30-14.15

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr K. Dranikowska

302

8

14.20-15.05

Podstawy prawa cywilnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

9

15.10-15.55

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

10

16.00-16.45

Podstawy prawa cywilnego

mgr E. Grochowska-Pliszka

303

 

Technik BHP

Semestr. III

 03.12.2022 do 04.12.2022 , 10.12.2022 do 11.12.2022

Sobota

LP

Godziny

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

0

7.10-7.55

 

1

8.00-8.45

Zagrożenia w środowisku pracy

dr inż. J.Liszkowska

310

2

8.55-9.40

Ocena ryzyka zawodowego

dr inż. J.Liszkowska

310

3

9.50-10.35

Ocena ryzyka zawodowego

dr inż. J.Liszkowska

310

4

10.45-11.30

Ocena ryzyka zawodowego

dr inż. J.Liszkowska

310

5

11.50-12.35

Ocena ryzyka zawodowego

dr inż. J.Liszkowska

310

6

12.40-13.25

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

dr inż. J.Liszkowska

310

7

13.30-14.15

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

dr inż. J.Liszkowska

310

8

14.20-15.05

Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

dr inż. J.Liszkowska

310

9

15.10-15.55

Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

dr inż. J.Liszkowska

310

10

16.00-16.45

Zagrożenia w środowisku pracy(tylko 03.12.2022)

dr inż. J.Liszkowska

310

Niedziela

LP

Godziny

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

0

7.10-7.55

1

8.00-8.45

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

dr inż. J.Liszkowska

310

2

8.55-9.40

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

dr inż. J.Liszkowska

310

3

9.50-10.35

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

dr inż. J.Liszkowska

310

4

10.45-11.30

Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

dr inż. J.Liszkowska

310

5

11.50-12.35

Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

dr inż. J.Liszkowska

310

6

12.40-13.25

Zagrożenia w środowisku pracy

dr inż. J.Liszkowska

310

7

13.30-14.15

Zagrożenia w środowisku pracy

dr inż. J.Liszkowska

310

8

14.20-15.05

Ocena ryzyka zawodowego(tylko 04.12.2022)

dr inż. J.Liszkowska

310

9

15.10-15.55

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych(tylko 04.12.2022)

dr inż. J.Liszkowska

310

10

16.00-16.45