Odbieranie świadectw maturalnych i zaświadczeń przystąpienia do egzaminu maturalnego

Odbieranie świadectw maturalnych i zaświadczeń od poniedziałku  05.07. 2021

Składanie deklaracji o poprawkę wyłącznie z jednego przedmiotu  do piątku  09.07.2021 do godziny 14

Dyrekcja szkół “Przyszłość”