Formularz rekrutacyjny do szkół "Przyszłość"


Rejestracja on-line nie jest równoznaczna z przyjęciem do szkoły.
Po zakończeniu procesu rejestracji, należy w ciągu 14 dni zgłosić się z kompletem dokumentów do sekretariatu szkoły w danym mieście, gdzie dokończony zostanie zapis.

Dokumenty wymagane przy zapisie:
1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły programowo niższej.
2. Dowód osobisty.
3. Trzy zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie).
4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (dotyczy technikum informatycznego dla młodzieży w trybie dziennym).
5. Życiorys (wzór dostępny na stronie).
Niezgłoszenie się w wymaganym terminie spowoduje usunięcie danych kandydata z systemu.

Krok 1 - Wybór szkoły

Wybierz miasto:

Wybierz szkołę:

Wybierz profil/zawód:

Krok 2 - Dane osoboweNazwisko:
Imię pierwsze:Imię drugie:
PESEL:
Miejsce urodzenia:
Nazwisko rodowe:
Seria i numer dowodu osobistego:
Data wydania:Krok 3 - Dane teleadresoweMiejsce zamieszkania:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:
Nr: /
Kod:
Poczta:


Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania):

Miejscowość:
Ulica:
Nr: /
Kod:
Poczta:


Dodatkowe dane kontaktowe:

Telefon:
Tel. kom.:
E-mail: