LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH- plan zajęć 22-23.10.2022r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH- plan zajęć 22-23.10.2022r.
Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 22.10.2022 do 23.10.2022
Sobota
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata 4lata 4lata 4lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V VI
po podst. po podst. po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.)
(j.pol.-hist.) (j.pol.- j.ang.) (wos- j.ang.) (j.pol.-hist.) Przyroda
7.10-7.55 J. Polski J. Polski Wos J. Polski
s.301c s.301c s. 108 s.308
Cieszyński Cieszyński Dzieweczyńska Nowowiejska
8.00-8.45 J. Polski J. Polski J.Ang. Wos J. Polski Matematyka
s.301c s.301c s.201 s. 108 s.308 s. 208
Cieszyński Cieszyński Witkowska Dzieweczyńska Nowowiejska Woźniak
8.55-9.40 HiT J. Polski J.Ang. J. Polski J. Polski Matematyka
s. 108 s.301c s.201 s.308 s.308 s. 208
Dzieweczyńska Cieszyński Witkowska Nowowiejska Nowowiejska Woźniak
9.50-10.35 HiT J. Polski J.Ang. J. Polski J. Polski Matematyka
s. 108 s.301c s.201 s.308 s.308 s. 208
Dzieweczyńska Cieszyński Witkowska Nowowiejska Nowowiejska Woźniak
10.45-11.30 J.Ang. J.Ang. J. Polski Matematyka Matematyka J. Polski
s.311 s.311 s.201 s. 208 s. 208 s.308
Witkowska Witkowska Cieszyński Woźniak Woźniak Nowowiejska
11.50-12.35 J.Ang. J.Ang. Historia Matematyka Matematyka J. Polski
s.311 s.311 s.201 s. 208 s. 208 s.308
Witkowska Witkowska Dzieweczyńska Woźniak Woźniak Nowowiejska
12.40-13.25 J.Ang. J.Ang. Historia Matematyka Matematyka J. Polski
s.311 s.311 s.201 s. 208 s. 208 s.308
Witkowska Witkowska Dzieweczyńska Woźniak Woźniak Nowowiejska
13.30-14.15 Matematyka Matematyka J. Polski J.Ang. Historia J. Polski
s. 208 s. 208 s.201 s.311 s. 108 s.308
Woźniak Woźniak Cieszyński Witkowska Dzieweczyńska Nowowiejska
14.20-15.05 Matematyka Matematyka J. Polski J.Ang. Historia J. Polski
s. 208 s. 208 s.201 s.311 s. 108 s.308
Woźniak Woźniak Cieszyński Witkowska Dzieweczyńska Nowowiejska
15.10-15.55 Matematyka Matematyka J.Ang. Historia J. Polski
s. 208 s. 208 s.311 s. 108 s.308
Woźniak Woźniak Witkowska Dzieweczyńska Nowowiejska
16.00-16.45 Historia
s. 108
Dzieweczyńska

 

Niedziela
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata 4lata 4lata 4lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V VI
po podst. po podst. po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.)
(j.pol.-hist.) (j.pol.- j.ang.) (wos- j.ang.) (j.pol.-hist.) Przyroda
6.50 -7.35
7.10-7.55 HiT J. Polski
s. 108 s.301c
Dzieweczyńska Cieszyński
8.00-8.45 HiT J. Polski J.Ang. Matematyka
s. 108 s.301c s.201 s. 208
Dzieweczyńska Cieszyński Witkowska Woźniak
8.55-9.40 Historia Historia J. Polski J.Ang. Matematyka
s. 108 s. 108 s. 201 s.311 s. 208
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Cieszyński Witkowska Woźniak
9.50-10.35 J.Ang. J.Ang. J. Polski Matematyka Matematyka Historia
s.311 s.311 s.201 s. 208 s. 208 s. 108
Witkowska Witkowska Cieszyński Woźniak Woźniak Dzieweczyńska
10.45-11.30 Historia Historia J. Polski Matematyka Matematyka J.Ang.
s. 108 s. 108 s. 201 s. 208 s. 208 s.311
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Cieszyński Woźniak Woźniak Witkowska
11.50-12.35 Wos J. Polski Matematyka Matematyka J.Ang.
s. 108 s. 201 s. 208 s. 208 s.311
Dzieweczyńska Cieszyński Woźniak Woźniak Witkowska
12.40-13.25 J. Polski J.Ang. Historia Matematyka
s. 201 s.311 s. 108 s. 208
Cieszyński Witkowska Dzieweczyńska Woźniak
13.30-14.15 J. Polski J.Ang. Historia Matematyka
s. 201 s.311 s. 108 s. 208
Cieszyński Witkowska Dzieweczyńska Woźniak
14.20-15.05 Matematyka J.Ang. J.Ang. Historia
s.201 s.311 s.311 s. 108
Woźniak Witkowska Witkowska Dzieweczyńska
15.10-15.55 Matematyka Wos J.Ang.
s.201 s. 108 s.311
Woźniak Dzieweczyńska Witkowska
16.00-16.45