02.06.2022r.
Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
333107 Obsługa magazynów SPL.01 60 min 02.06.2022 09:00 12
351406 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.03 60 min 02.06.2022 11:00 12
334306 Obsł. klienta w jedn. adm. EKA.01
351203 Adm. i eksploatacja systemów komp., urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02

 

03.06.2022r.
Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
351203 Adm. i eksploatacja systemów komp., urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02 60 min 03.06.2022 09:00 12
351203 Adm. i eksploatacja systemów komp., urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowyc INF.02 60 min 03.06.2022 11:00 12
723103 Obsługa, diag. oraz naprawa pojazdów samochodowych MOT.05
713203 Diagnozowanie i naprawa powłok lak. MOT.03
962907 Obsł., gości w obiekcie świadczącym usł. hot. HGT.03

 

06.06.2022r
Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
512001 Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02 60 min 06.06.2022 09:00 12
522301 Prowadzenie sprzedaży HAN.01
514101 Wykonywanie usług fryzjerskich FRK.01
712905 Wyk. robót montażowych, okładzinowych,wyk. BUD . 11