Egzamin praktyczny 01.06.2022r DOKUMENTACJA NA ARKUSZU
Lp.  Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
1. Pracownik Obsługi Hotelowej 962907 Obsł., gości w obiekcie świadczącym usł. hot. HGT.03 150 minut 01.06.2022 09:00 201
2. Technik Logistyk 333107 Obsługa magazynów SPL.01 120 min
3. Technik Administracji 334306 Obsł. klienta w jedn. adm. EKA.01 180 min
4. Technik Logistyk 333107 Obsługa magazynów SPL.01 120 min

 

Egzamin praktyczny 08.06.2022r DOKUMENTACJA NA KOMPUTERZE
Lp.  Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
1. Technik Programista 351406 Tworzenie i adm. str.i aplikacjami inter. oraz bazami danych INF.03 150 minut 08.06.2022 08:00 12

 

Egzamin praktyczny 09.06.2022r PRAKTYCZNY WYKONANIE
Lp.  Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
1. Technikum Informatyczne 351203 Adm. i eksploatacja syst. komp., urządzeń peryferyjnych i lok. sieci komp. INF.02 150 minut 09.06.2022 08:00 5
2. Technikum Informatyczne 351203 Adm. i eksploatacja syst. komp., urządzeń peryferyjnych i lok. sieci komp. INF.02 150 minut 09.06.2022 12:30 5
3. Technikum Informatyczne 351203 Adm. i eksploatacja syst. komp., urządzeń peryferyjnych i lok. sieci komp. INF.02 150 minut 09.06.2022 17:00 5

 

Egzamin praktyczny 11.06.2022r PRAKTYCZNY WYKONANIE
Lp.  Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
1. Technikum Informatyczne 351203 Adm. i eksploatacja syst. komp., urządzeń peryferyjnych i lok. sieci komp. INF.02 150 minut 11.06.2022 08:00 5
2. Technikum Informatyczne 351203 Adm. i eksploatacja syst. komp., urządzeń peryferyjnych i lok. sieci komp. INF.02 150 minut 11.06.2022 12:30 5

 

Egzamin praktyczny 20.06.2022r
Lp.  Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji Czas trwania Data Godzina Sala
1. Technik Logistyk 333107 Organizacja transportu AU. 32 120 minut 20.06.2022 13:00 201