EGZAMINY SZKOŁA POLICEALNA

EGZAMINY SZKOŁA POLICEALNA

04.04.2022

Technik administracji

Semestr III

Egzamin Ustne

 

23.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 16.00-16.45 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 310

 

24.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawy prawa finansów publicznych Mgr K. Dranikowska 312
2 12.40-13.25 Organizacja pracy biurowej Mgr K. Dranikowska 312

Technik administracji

Semestr IV

Egzamin Ustne

24.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawy prawa finansów publicznych Mgr K. Dranikowska 312
2 12.40-13.25 Organizacja pracy biurowej Mgr K. Dranikowska 312

 

Technik  BHP

Semestr I

Egzamin Ustne

 

24.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 8.55-9.40 Pracownia komunikacji  interpersonalnej Mgr K. Dranikowska 312

Technik  BHP

Semestr II

Egzamin Ustne

 

24.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 8.55-9.40 Pracownia komunikacji  interpersonalnej Mgr K. Dranikowska 312

 

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut

 

Egzamin Ustne

Technik administracji

Semestr III

21.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 08.00-08.45 Podstawy prawa pracy Mgr E. Grochowska-Pliszka 310
2 12.40-13.25 Pracownia pracy biurowej Mgr E. Grochowska-Pliszka 310

11.06.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 14.20-15.05 Postępowanie  administracyjne Mgr K. Dranikowska 312

Technik administracji

Semestr IV

21.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 12.40-13.25 Pracownia pracy biurowej Mgr E. Grochowska-Pliszka 310

22.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 08.00-08.45 Postępowanie  administracyjne Mgr K. Dranikowska 312
2 13.30-14.15 Podstawy prawa pracy Mgr E. Grochowska-Pliszka 310

11.06.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 310

Technik  BHP

Semestr I

14.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 07.10-07.55 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207

15.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 10.45-11.30  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207

21.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 10.45-11.30 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
2 14.20-15.05  Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
3 16.00-16.45  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207

 

22.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 08.55-09.40 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311

11.06.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 15.10-15.55 Podstawy prawa pracy Mgr E. Grochowska-Pliszka 310

Technik  BHP

Semestr II

14.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 07.10-07.55 Ergonomia w procesie pracy mgr  M.Przybylska 207

15.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 10.45-11.30  Techniczne bezpieczeństwo pracy mgr  M.Przybylska 207

21.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 10.45-11.30 Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy mgr  M.Przybylska 207
2 14.20-15.05  Ocena ryzyka zawodowego mgr  M.Przybylska 207
3 16.00-16.45  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mgr  M.Przybylska 207

 

22.05.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 08.55-09.40 Język obcy zawodowy mgr  M.Witkowska 311
2 12.40-13.25 Zagrożenie w środowisku pracy mgr  M.Przybylska 207

11.06.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 15.10-15.55 Podstawy prawa pracy Mgr E. Grochowska-Pliszka 310

 

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut

 

04.04.2022

 Technik administracji

Semestr III

Egzaminy pisemne

09.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 16.00-16.45 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 310

24.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne Mgr K. Dranikowska 312

Technik administracji

Semestr IV

Egzaminy pisemne

09.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 16.00-16.45 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 310

24.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 16.00-16.45 Postępowanie administracyjne Mgr K. Dranikowska 312

Technik BHP

Semestr I

Egzaminy pisemne

24.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 14.20-15.05 Ergonomia w procesie pracy Mgr M.Przybylska 207
2 16.00-16.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy Mgr M.Przybylska 207

Technik BHP

Semestr II

Egzaminy pisemne

24.04.2022

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 14.20-15.05 Ergonomia w procesie pracy Mgr M.Przybylska 207
2 16.00-16.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy Mgr M.Przybylska 207