Egzaminy - Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Egzaminy - Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Egzamin Pisemne

Liceum Ogólnokształcące

Semestr VI

19.11.2022 Sobota

Język Angielski 08.00-08.45

Język polski 13.30-14.15

20.11.2022 Niedziela

Matematyka 15.10-15.55

Liceum Ogólnokształcące

Semestr V

19.11.2022 Sobota

Język Angielski 09.50-10.35

Liceum Ogólnokształcące

Semestr IV

19.11.2022 Sobota

Język Angielski 09.50-10.35

Przypominamy że egzaminy pisemne muszą się odbywać tylko 45 minut.

Liceum Ogólnokształcące – 5 lata

Egzamin Ustny

Semestr II

20.11.2022 Niedziela

Lp.

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

1

10.45-11.30

WoS

Mgr W.Dzieweczyńska

108

Liceum Ogólnokształcące – 5 lata

Egzamin Ustny

Semestr III

19.11.2022Sobota

Lp.

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

1

13.30-14.15

Historia

Mgr W.Dzieweczyńska

201

 

02.11.2022

Technik administracji

Semestr IV

Egzaminy pisemne

19.11.2022

Lp.

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

1

14.20-15.05

Postępowanie administracyjne

Mgr K. Dranikowska

302

20.11.2022

Lp.

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

1

15.10-15.55

Podstawy prawa administracyjnego

Mgr E. Grochowska-Pliszka

303

Technik BHP

Semestr III

Egzaminy pisemne

19.11.2022

Lp.

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

1

12.40-13.25

Ocena ryzyka zawodowego

Dr inż. J.Liszkowska

310

20.11.2022

Lp.

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

1

12.40-13.25

Zagrożenia w środowisku pracy

Dr inż. J.Liszkowska

310

 

Przypominamy że egzaminy pisemne muszą się odbywać tylko 45 minut.