Egzaminy Szkoła Policealna maj

Egzaminy Szkoła Policealna maj

Technik administracji

Semestr I  Egzamin Ustne

12.05.2024  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 15.10-15.55 Język obcy zawodowy Mgr M. Witkowska 311

 18.05.2024  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 08.55-09.40 Podstawa prawa cywilnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 302

 19.05.2024  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne Mgr k.Dranikowska 302

 Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut

 

Technik administracji

Semestr II Egzamin Ustne

12.05.2024  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 15.10-15.55 Język obcy zawodowy Mgr M. Witkowska 311
2 10.45-11.30 Podstawa prawa administracyjnego Mgr E.Grochowska-Pliszka 302

 Technik administracji

Semestr IV Egzamin Ustne

 18.05.2024  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 12.40-13.25 Podstawa prawa pracy Mgr E.Grochowska-Pliszka 312

19.05.2024  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 15.10-15.55 Postępowanie administracyjne Mgr k.Dranikowska 302

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut

 

Technik administracji

Semestr IV Egzaminy pisemne

12.05.2024

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawa prawa administracyjnego Mgr Ewa Grochowska-Pliszka 302

 

Technik administracji

Semestr II Egzaminy pisemne

12.05.2024

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawa prawa administracyjnego Mgr Ewa Grochowska-Pliszka 302

 

Technik administracji

Semestr I Egzaminy pisemne

12.05.2024

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Podstawa prawa administracyjnego Mgr Ewa Grochowska-Pliszka 302

 Przypominamy że egzaminy pisemne muszą się odbywać tylko 45 minut.