Egzaminy - MAJ - Szkoła Policealna

Egzaminy - MAJ - Szkoła Policealna

Technik administracji

Semestr I

Egzamin Ustne

 

06.05.2023  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 11.50-12.35 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Mgr K. Dranikowska 302

07.05.2023  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 10.45-11.30 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311
2 15.10-15.55 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji Mgr E. Grochowska-Pliszka 303

20.05.2023  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej Mgr E. Grochowska-Pliszka 303
2 14.20-15.05 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 303

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut

 

Technik administracji

Semestr II

Egzamin Ustne

 

07.05.2023  Niedziela

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 10.45-11.30 Język obcy zawodowy Mgr M.Witkowska 311

 

20.05.2023  Sobota

Lp. Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 13.30-14.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji Mgr E. Grochowska-Pliszka 303
2 14.20-15.05 Podstawy prawa administracyjnego Mgr E. Grochowska-Pliszka 303

Egzaminy ustne odbywają się w formie testów który traw 45 minut