•  Język polski – 25.05.2021 g.9.00
  •  Matematyka – 26.05.2021 g.9.00
  •  Język obcy nowożytny – 27.05.2021 g.9.00