WYNIKI MATUR 2022

WYNIKI MATUR 2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że oficjalne wyniki matur 2022 będą dostępne online 5 lipca 2022. Uczniowie mogą zacząć sprawdzać swoje wyniki ok. godziny 8.30. 

KODY DO SPRAWDZENIA WYNIKÓW SĄ DO ODBIORU OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE . ODBIÓR ŚWIADECTWA MATURALNEGO W SEKRETARIACIE OD 05.07..2022

Dla tych, którym nie udało się zdać jednej matury obowiązkowej 2022 w pierwszym terminie, przygotowano egzamin dodatkowy. We wtorek 23 sierpnia będzie można wziąć udział w maturze poprawkowej.

O POPRAWKĘ TRZEBA ZŁOŻYĆ  ZAŁĄCZNIK NR 7  W PRZECIĄGU 7 DNI OD OGŁOSZENIA WYNIKÓW CZYLI DO 12.07.2022