WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS III ponadpodstawowych

Wykaz podręczników w szkole ponadpodstawowej rok szkolny 2021/2022

Klasa III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE po szkole podstawowej

L.p. Przedmiot Podręcznik Nr dopuszczenia
1 Język polski Ponad słowami 3. Część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego. Klasa III Część 1. Wydawnictwo Nowa Era. Poziom podstawowy i rozszerzony. Autorzy – A. Równy,
A. Cisowska, J. Ginter, M. Matecka,A. Wróblewska 
1014/5/2021
Ponad słowami 3. Część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego Klasa III Wydawnictwo Nowa Era Poziom podstawowy i rozszerzony. Autorzy –
A. Cisowska, J. Kościerzyńska,
1014/6/2021
2. Język angielski „Focus Second Edition 4” Podręcznik do języka angielskiego dla Liceum Ogólnokształcącego, Klasa III poziom rozszerzony, Wydawnictwo Pearson, Autorzy –

 

947/4/2020
3. Język niemiecki #trends A2 klasa III Podręcznik do języka niemieckiego dla Liceum Ogólnokształcącego. poziom podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era, Autorzy – Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska,

 

PP940/3/2020PG

970/3/2020

4. Historia podstawowy Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla Liceum Ogólnokształcącego. Klasa III, Zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era, Autorzy –  Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

 

1021/3/2021
5. Wiedz o społeczeństwie rozszerzony „W centrum uwagi 3”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa III, poziom rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era (dla profilu: policyjnego, medycznego, fotograficznego, wojskowego, administracyjno-prawnego, psychologiczno- pedagogicznego, Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

 

1035/3/2021
6. Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość”, Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa II, poziom podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era, Autorzy – Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

 

1039/2020/z1
7. Geografia podstawowy Oblicza geografii 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego dla geografii, Klasa III, poziom podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era (dla profilu: policyjnego, wojskowego, medycznego, fotograficznego, administracyjno-prawnego, psychologiczno-pedagogicznego), Autorzy: Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Switoniak, Marcin Nowak

 

983/3/2021
8. Geografia rozszerzony Oblicza geografii 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego dla geografii, Klasa III, poziom rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era (dla profilu: policyjnego, wojskowego,), Autorzy: Marcin Switoniak, Teresa wieczorek, Roman Malarz

 

973/3/2021
9. Biologia podstawowy Biologia na czasie 3, Podręcznik do biologii dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa III poziom podstawowy (dla profilu policyjnego, wojskowego, medycznego, administracyjno-prawnego, psychologiczno-pedagogicznego), Wydawnictwo Nowa Era, Autorzy Jolanta Holeczek

 

1006/2/2021
10. Biologia rozszerzony Biologia na czasie 3, Podręcznik do biologii dla Liceum Ogólnokształcącego, klasa III poziom rozszerzony (dla profilu medycznego, psychologiczno-pedagogicznego, fotograficznego), Wydawnictwo Nowa Era, Autorzy Marek Guzik, Frańciszek  Dubert, Anna Helmin

 

1010/3/2021
11. Chemia podstawowy

To jest chemia 2, klasa III Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego do chemii, poziom podstawowy (dla profilu policyjnego, wojskowego, medycznego, psychologiczno-pedagogicznego, administracyjno-prawnego, fotograficznego), Wydawnictwo Nowa Era,  Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

994/2/2020
12. Chemia rozszerzony To jest chemia. Część 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska , Wydawnictwo Nowa Era, (dla profilu medycznego, fotograficznego)

 

991/2/2020

 

 

 

13. Fizyka podstawowy Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla klasy III do fizyki dla Liceum Ogólnokształcącego. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Marcin Braun, Weronika Śliwa

1001/3/2021
14. Matematyka podstawowy „Prosto do Matury 3” podręcznik do matematyki do liceum ogólnokształcącego . Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy :Maciej, Antek, Krzysztof  Belka, Piotr Grabowski

1008/3/2021
15. Informatyka Informatyka na czasie 3, Podręcznik dla informatyków do Liceum Ogólnokształcącego,  poziom podstawowy, IBSN: 978-83-267-41-7

Wydawnictwo Nowa Era, Autorzy: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

990/3/2021

 

 

Wykaz podręczników w szkole ponadpodstawowej rok szkolny 2021/2022

Klasa III TECHNIKUM LOGISTYCZNE po szkole podstawowej

 

L.p. Przedmiot Podręcznik Nr dopuszczenia
1 Język polski Ponad słowami 3. Klasa III część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/5/2021
Ponad słowami 3 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/6/2021
2. Język angielski Focus, Second Edition 3, Podręcznik do języka angielskiego dla Technikum Logistycznego, klasa III, wydawnictwo PEARSON, poziom rozszerzony, Autor – Marta Umińska 947/3/2019
3. Język niemiecki #trends 3 Podręcznik do języka niemieckiego dla technikum Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber
940/3/2020
4. Historia podstawowy Poznać przeszłość 3 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa Era
ISBN: 978-83-267-3925-5
Autor: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska
1021/3/2021
5. Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
1039/2020/z1
6. Geografia podstawowy TL Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3962-0 Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh
983/3/2021
9. Geografia rozszerzony TL Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
ISBN:978-83-267-3952-1 Wyd. Nowa Era
Autor: Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski
973/3/2021
10. Biologia podstawowy Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3856-2 Wyd. Nowa Era
Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek
1006/3/2021
11. Chemia podstawowy
To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
ISBN: 978-83-267-3567-7 Wyd. Nowa Era
Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
994/2/2020
12. Fizyka podstawowy Odkryć fizykę 3 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy
Wyd. Nowa Era
Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa
1001/3/2021
13. Matematyka podstawowy „Matematyka 3” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

988/3/2020
14. Informatyka podstawowy TL Informatyka na czasie 3   Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3885-2 Wyd. Nowa Era
Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki
990/3/2021

 

 

Wykaz podręczników w szkole ponadpodstawowej rok szkolny 2021/2022

Klasa III TECHNIKUM INFORMATYCZNE po szkole podstawowej

 

L.p. Przedmiot Podręcznik Nr dopuszczenia
1 Język polski Ponad słowami 3. Klasa III część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/5/2021
Ponad słowami 3 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/6/2021
2. Język angielski Focus, Second Edition 3, Podręcznik do języka angielskiego dla Technikum Logistycznego, klasa III, wydawnictwo PEARSON, poziom rozszerzony, Autor – Marta Umińska 947/3/2019
3. Język niemiecki #trends 3 Podręcznik do języka niemieckiego dla technikum Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber
940/3/2020
4. Historia podstawowy Poznać przeszłość 3 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa Era
ISBN: 978-83-267-3925-5
Autor: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska
1021/3/2021
5. Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
1039/2020/z1
6. Geografia podstawowy Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3962-0 Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh
983/3/2021
7. Biologia podstawowy Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3856-2 Wyd. Nowa Era
Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek
1006/3/2021
8. Chemia podstawowy
To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
ISBN: 978-83-267-3567-7 Wyd. Nowa Era
Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
994/2/2020
9. Fizyka podstawowy Odkryć fizykę 3 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy
Wyd. Nowa Era
Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa
1001/3/2021
10. Matematyka podstawowy „Matematyka 3” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

988/3/2020
11. Informatyka podstawowy Informatyka na czasie 3   Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3885-2 Wyd. Nowa Era
Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki
990/3/2021
12. Informatyka

rozszerzona

Informatyka na czasie 2. Podręcznik do informatyki dla Technikum Informatycznego, Zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

Autorzy Maciej Broniewski

 

1037/2/2020

 

 

Wykaz podręczników w szkole ponadpodstawowej rok szkolny 2021/2022

Klasa III TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE po szkole podstawowej

L.p. Przedmiot Podręcznik Nr dopuszczenia
1 Język polski Ponad słowami 3. Klasa III część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/5/2021
Ponad słowami  3 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/6/2021
2. Język angielski Focus, Second Edition 3, Podręcznik do języka angielskiego dla Technikum Logistycznego, klasa III, wydawnictwo PEARSON, poziom rozszerzony, Autor – Marta Umińska 947/3/2019
3. Język niemiecki #trends 3 Podręcznik do języka niemieckiego dla technikum Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber
940/3/2020
4. Historia podstawowy Poznać przeszłość 3 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa Era
ISBN: 978-83-267-3925-5
Autor: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska
1021/3/2021
5. Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
1039/2020/z1
6. Geografia podstawowy Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3962-0 Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh
983/3/2021
7. Biologia podstawowy Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3856-2 Wyd. Nowa Era
Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek
1006/3/2021
8. Chemia podstawowy
To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
ISBN: 978-83-267-3567-7 Wyd. Nowa Era
Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
994/2/2020
9. Fizyka podstawowy Odkryć fizykę 3 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy
Wyd. Nowa Era
Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa
1001/3/2021
10. Matematyka podstawowy „Matematyka 3” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

988/3/2020
11. Informatyka podstawowy Informatyka na czasie 3   Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3885-2 Wyd. Nowa Era
Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki
990/3/2021
12. Informatyka

rozszerzona

Informatyka na czasie 2. Podręcznik do informatyki dla Technikum Informatycznego, Zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

Autorzy Maciej Broniewski

 

1037/2/2020
13. Język rosyjski Kak paз. Język rosyjski. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 3  zakres podstawowy

Wydawnictwo WSIP

Autorzy: Olga Tatarchyk

 

966/3/2021

 

 

Wykaz podręczników w szkole ponadpodstawowej rok szkolny 2021/2022

Klasa III  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA po szkole podstawowej

 

L.p. Przedmiot Podręcznik Nr dopuszczenia
1 Język polski To się czyta 3 Podręcznik do języka polskiego dla klasy III branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy
ISBN: 978-83-267-3949-1 Wyd. Nowa Era
Autor: Anna Klimowicz, Joanna Ginter
1025/3/2021
2. Język angielski Focus Second Edition 2, Poziom podstawowy, Podręcznik do języka angielskiego do Branżowej Szkoły I Stopnia, Wydawnictwo PEARSON, Autorzy – Bartosz Michałowski SPP 948/2/2019

NPP 947/2/2019

3. Historia Hostoria  3 poziom podstawowy

Wydawnictwo : Operon

Autorzy: Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

1078/3/2021
4. Wiedza o społeczeństwie  poziom podstawowy Wiedza o społeczeństwie 3 poziom podstawowy, wydawnictwo Operon, Autorzy Zbigniew smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie do klasy III Branżowej Szkoły I stopnia

1065/2019
5. Geografa Geografia 3, Podręcznik do geografii dla Branżowej Szkoły I Stopnia, Klasa III, Wydawnictwo OPERON, Autorzy: Stanisław Kurek 1110/3/2021
6. Biologia „Biologia na czasie 3” poziom podstawowy

Wydawnictwo: Nowa Era

Autorzy: Jolanta Holeczek, Anna Helmin

1006/3/2021
7. Matematyka To się liczy 3 Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia
ISBN: 978-83-267-3950-7 Wyd. Nowa Era
Autor: Karolina Wej, Wojciech Babiański
967/3/2021