WYKAZ ZJAZDÓW

WYKAZ ZJAZDÓW

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

W I półroczu (od września 2021 do stycznia 2022)

System zaoczny

Wszystkie semestry

 

Wrzesień

1) 18-19.09.2021

2) 25-26.09.2021

 

Październik

3) 09-10.10.2021

4) 23-24.10.2021

 

Listopad

5) 06-07.11.2021

6) 20-21.11.2021

 

Grudzień

7) 04-05.12.2021

8) 11-12.12.2021                Egzamin pisemny

 

Styczeń

9)    08-09.01.2022             Egzamin pisemny

10)  15-16.01.2022             Egzaminy ustne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

W I półroczu (od września 2021 do grudnia 2021)

System zaoczny

Semestry maturalne

(LOVI )

Wrzesień

1) 18-19.09.2021

2) 25-26.09.2021

 

Październik

3) 09-10.10.2021

4) 23-24.10.2021

 

Listopad

5) 06-07.11.2021

6) 20-21.11.2021                Egzamin pisemny

 

Grudzień

7) 04-05.12.2021                Egzamin pisemny

8) 11-12.12.2021                Zajęcia/Egzamin ustne

 

Zakończenie i rozdanie świadectw

 07.01.2022r.

godz.16.30

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła Policealna

 I-III semestr

Wszystkie zawody

 

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

W I półroczu (od września 2021 do stycznia 2022)

System zaoczny

Wszystkie semestry

 

Wrzesień

1) 18-19.09.2021

2) 25-26.09.2021

 

Październik

3) 09-10.10.2021

4) 23-24.10.2021

    

Listopad

5) 06-07.11.2021

6) 20-21.11.2021            

 

Grudzień

7) 04-05.12.2021                

8) 11-12.12.2021                Egzamin pisemny

 

Styczeń

9)    08-09.01.2022             Egzamin pisemny

10)  15-16.01.2022             Egzaminy ustne