Bydgoszcz - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "Przyszłość"

Zobacz ofertę szkoły

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Język polski 21 kwietnia 2020r.( wtorek) godz. 9:00

Matematyka 22 kwietnia 2020r. (środa) godz. 9:00

Język obcy nowożytny 23 kwietnia 2020r. (czwartek) godz. 9:00

Wykaz zjazdów sobotnio- niedzielnych

od lutego do czerwca 2020

System zaoczny


Luty

1) 15-16.02.2020

2) 22-23.02.2020

Marzec

3) 07-08.03.2020

4) 14-15.03.2020

5) 28-29.03.2020

Kwiecień

6) 04-05.04.2020

7) 18-19.04.2020

Maj

8) 16-17.05.2020 Egzamin pisemny

9) 23-24.05.2020 Egzamin pisemny

Czerwiec

10) 06-07.06.2020 Zajęcia/ Egzamin ustny