Bydgoszcz - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " Przyszłość"

Zobacz ofertę szkoły

Wyniki egzaminów maturalnych do odbioru w sekretariacie od 03.07.2018r.


Osoby które nie zdały jednego przedmiotu i wyrażają chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego zobowiązane są złożyć oświadczenie w terminie ostatecznym

do dnia 11.07.2018r.

Druk oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego dostępny w sekretariacie szkoły.

Egzaminy maturalne poprawkowe odbędą się dnia 21.08.2018r. o godz. 9:00


Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

w I półroczu (od września 2018r. do grudnia 2018r.)

System zaoczny

Semestry maturalne

(LO VI)

Wrzesień

1) 15-16.09.2018

2) 29-30.09.2018

Październik

3)06-07.10.2018

4)20-21.10.2018

Listopad

5)17-18.11.2018

6)24-25.11.2018 Egzamin pisemny

Grudzień

7)08-09.12.2018 Egzamin pisemny

8)15-16.12.2018 Zajęcia/Egzaminy ustne


Zakończenie i rozdanie świadectw

11.01.2019r.

godz 17:00

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

w I półroczu (od września 2018r. do stycznia 2019r.)

System zaoczny

Wszystkie semestry

Wrzesień

1) 15-16.09.2018

2) 29-30.09.2018

Październik

3)06-07.10.2018

4)20-21.10.2018

Listopad

5)17-18.11.2018

6) 24-25.11.2018

Grudzień

7) 08-09.12.2018

8) 15-16.12.2018 Egzamin pisemny

Styczeń

9) 12-13.01.2019 Egzamin pisemny

10) 26-27.01.2019 Egzaminy ustne


Egzaminy pisemne

Liceum Ogólnokształcące


Semestr I A


15.12.2018 Język angielski, Matematyka

16.12.2018 Język polski


Semestr IB

15.12.2018 Język angielski, Matematyka

16.12.2018 Język polski


Semestr II

15.12.2018 Język polski

16.12.2018 Język angielski/ Język rosyjski, Matematyka


Semestr III

15.12.2018 Język angielski, Język polski

16.12.2018 Matematyka


Semestr IV

15.12.2018 Język angielski, Matematyka

16.12.2018 Język polski


Semestr V a

15.12.2018 Matematyka

16.12.2018 Język polski, Język angielski/Język rosyjski


Semestr V b

15.12.2018 Matematyka

16.12.2018 Język polski, Język angielski


Semestr VI

08.12.2018 Matematyka

09.12.2018 Język polski, Język angielski


Przypominamy, że egzaminy pisemne muszą się odbywać tylko 45 minut.

Egzaminy Ustne

Semestr VI

15.12.2018 J. polski godz. 10:10-10:55 Nauczyciel: mgr A. Erdmann sala 210

15.12.2018 Matematyka godz.11:00-11:45 Nauczyciel: mgr A. Kolano sala 311

16.12.2018 Historia godz. 10:10-10:55 Nauczyciel: mgr M. Kowalczyk sala 210

16.12.2018 J. Angielski godz. 11:00-11:45 Nauczyciel: mgr D. Siekierka sala 310


Egzaminy ustne odbywają się na zajęciach lekcyjnych.