Bydgoszcz - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " Przyszłość"

Zobacz ofertę szkoły

Wykaz zjazdów sobotnio- niedzielnych

od lutego do czerwca 2020

System zaoczny


Luty

1) 15-16.02.2020

2) 22-23.02.2020

Marzec

3) 07-08.03.2020

4) 14-15.03.2020

5) 28-29.03.2020

Kwiecień

6) 04-05.04.2020

7) 18-19.04.2020

Maj

8) 16-17.05.2020 Egzamin pisemny

9) 23-24.05.2020 Egzamin pisemny

Czerwiec

10) 06-07.06.2020 Zajęcia/ Egzamin ustny


UWAGAOgraniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostaje przedłużone do 25 maja 2020r.

Od 25 marca 2020r. rozpoczyna się zdalne nauczanie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane przez e dziennik Vulcan.


W związku z zarządzeniem o ograniczeniu funkcjonowania zajęć szkolnych odwołane zostają zjazdy

w dniach 28-29.03.2020 oraz 04-05.04.2020W związku z zarządzeniem o zawieszeniu zajęć szkolnych odwołany zostaje zjazd w dniach 14-15.03.2020r.


"Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa."


Materiały edukacyjne będą przekazywane przez dziennik elektroniczny Vulcan.

W przypadku problemu z zalogowaniem się do e dziennika Vulcan prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.