Bydgoszcz - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " Przyszłość"

Zobacz ofertę szkoły

Wyniki egzaminów maturalnych do odbioru w sekretariacie od 03.07.2018r.


Osoby które nie zdały jednego przedmiotu i wyrażają chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego zobowiązane są złożyć oświadczenie w terminie ostatecznym

do dnia 11.07.2018r.

Druk oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego dostępny w sekretariacie szkoły.

Egzaminy maturalne poprawkowe odbędą się dnia 21.08.2018r. o godz. 9:00

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

(od lutego 2019 do czerwca 2019)

System zaoczny

Wszystkie semestry


Luty

1) 09-10.02.2019

2) 16-17.02.2019


Marzec

3) 02-03.03.2019

4) 16-17.03.2019

5) 23-24.03.2019


Kwiecień

6) 06-07.04.2019

7) 13-14.04.2019


Maj

8) 11-12.05.2019

9) 18-19.05.2019 Egzamin pisemny


Czerwiec

10) 01-02.06.2019 Egzamin pisemny

11) 08-09.06.2019 Egzamin ustny

Wykaz zjazdów sobotnio-niedzielnych

(od lutego 2019 do czerwca 2019)

System zaoczny

Semestry maturalne

( LO VI)


Luty

1) 09-10.02.2019

2) 16-17.02.2019


Marzec

3) 02-03.03.2019

4) 16-17.03.2019

5) 23-24.03.2019 Egzamin pisemny


Kwiecień

6) 06-07.04.2019 Egzamin pisemny

7) 13-14.04.2019 Zajęcia/ Egzamin ustny


Zakończenie i rozdanie świadectw

26.04.2019r.

godz. 17:00